Gratis zelfklever Rechts Actueel: Non-conformistische webstek!

Naast onze affiche met VMO-leider Wim Maes en ons eerste boek ‘Nationalisme als derde weg’ is er nu ook een zelfklever te verkrijgen van Rechts Actueel. Het opschrift ‘non-conformistische webstek’ verwijst naar de niet-politiek correcte houding in onze artikelen evenals naar onze afkeer ten overstaan van de traditionele partijen en hun wijd verspreide denkwijze(n). Rechts Actueel wil met andere woorden niet conform zijn met de gevestigde waarden die ons worden opgedrongen door media en politiek.

Op de Nacht van de Militant (waar je hier alles over terug vindt) zal deze zelfklever gratis te verkrijgen zijn! Kom zeker af naar dit evenement en bezoek er op zijn minst onze stand! Mediakanalen ‘t Pallieterke, Radio Rapaille en Rechts Actueel zullen gezamenlijk een stand vormen. Wees er zeker bij!

(het gebruik van de afbeelding is enkel toegelaten mits uitdrukkelijke toestemming van Rechts Actueel!)