Tot onlangs hadden Serviërs twee grote inwegen naar het Servische noorden van Kosovo geblokkeerd. Zij wilden niet dat de Kosovaarse maffiastaat agenten, die bekend staan om hun virulent anti-Servisch racisme, stuurde om het gebied te “beschermen”. Naar “goede” gewoonte trad de NAVO op om de Serviërs terug te drijven.

Om het conflict nog eens kort samen te vatten: islamitische Albanezen migreerden in grote getale naar het Servische Kosovo tot zij zo’n grote bevolkingsgroep vormden dat ze het gebied begonnen op te eisen. Zij begonnen met een gewapende opstand, waarbij zij niet terugdeinsden voor gruwelijke misdaden. Zo ontvoerden zij letterlijk halve dorpen van Serviërs om hun organen te kunnen verkopen op de internationale zwarte organenmarkt. Toen de Serviërs terugsloegen, werden zij aangevallen door de NAVO die liever een islamitische maffiastaat op de Balkan zagen ontstaan die Amerikaans gezind is, dan een christelijk Servië die bondgenoot is van Rusland. Door de NAVO-interventie ontstond zo de Kosovaarse maffiastaat.

Uit protest hadden een 300 Serviërs de weg naar Noord-Kosovo, dat nog Servisch is, geblokkeerd. “Onderhandelingen” tussen de twee leidden immers tot niets, de NAVO steunt immers onvoorwaardelijk de Albanezen en interesseert zich niet om het lot van de Serviërs. Vandaag zetten zij traangas, een honderdtal gepantserde transporten en wapenstokken in om de Serviërs van hun eigen gebied te verjagen.

De NAVO toont er nogmaals weer mee aan dat de alliantie enkel dient om de Amerikaanse belangen te dienen, Europa komt daar niet aan te pas.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “NAVO gaat verder met agressie tegen Serviërs”

  1. Wie zich nationalist noemt, moet alvast beseffen dat de VS en een aantal internationale instellingen de afscheiding van Kosovo gesteund hebben bij wijze van straf voor het van nationalisme verdachte Servië.

    De onafhankelijkheid van Kosovo is allerminst een overwinning voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, maar juist een strafoefening van de nieuwe wereldorde tegen een vermeend bolwerk van nationalisme.

    De brave flaminganten kunnen hier best uit leren dat gelijk hebben absoluut niet helpt om bij degenen die er toe doen ook gelijk te krijgen. De Serviërs zijn van vernedering naar nederlaag gestrompeld omdat zij de dominante opiniemakers tegen zich hadden, en voor de Vlamingen ziet het er niet veel beter uit.
    lees verder op http://www.brusselsjournal.com/node/3032

Trending

%d