Confrontatie tussen leger en politie in Portugal?

De protesten in Europa zwellen aan en, net zoals in de Arabische landen, hebben onze leiders niet de minste moeite om waar nodig zwaar politiegeweld in te zetten. Uiteraard verwerpen wij de extreem-linkse ideologische inslag van de mensen die protesteren, maar het is wel een feit dat onze machthebbers er steeds in slagen nieuwe dieptes te verkennen wanneer het gaat over het dienen van het belang van het volk. In Portugal vinden onderofficieren het nu ook genoeg.

De ANS, Nationale Vereniging van Onderofficieren, heeft verklaard dat zij, bij zware onlusten niet de kant zullen kiezen van de staat, maar van de betogers. Als soldaten vinden zij dat ze de plicht hebben het volk te steunen en te beschermen en sluiten zij aldus ook een confrontatie met agenten, die wel eens zeer graag met de wapenstok los gaan, niet uit.

Het meest belangrijke aan deze mededeling is niet de inhoud, maar de mededeling zelf. Waarom vonden zij het nodig om deze mededeling te doen? Is er gepolst vanuit de Portugese regering of het leger in staat is om de onlusten onder controle te houden? Meer dan ooit lijkt het duidelijk dat achter de schermen van de macht veel omgaat dat wij niet mogen weten. Ondertussen lijkt het in Vlaanderen en Nederland wachten op rechtsnationale initiatieven tegen deze crisis. De vruchten van het globalisme zijn nu immers rijp om geplukt te worden. Wie zei nu ook alweer dat 80% van de globalisering positief was?