SOS Racisme sluit de ogen voor bepaalde “racismes”

Omar Djellil, oudgediende in Frankrijk van de organisatie SOS Racisme, deed onlangs een boekje open over de werking van SOS Racisme. Zijn uitleg in een filmpje, die de vermoedens volledig bevestigt, kan u hieronder (in het Frans) vinden. Kort gesteld bestaan er voor SOS Racisme twee “racismes” niet: (1) een jood kan geen racist zijn, want dat is antisemitisme; (2) een blanke kan nooit het slachtoffer van racisme zijn, want dat is extreem-rechts naar de mond praten.

One comment

 1. Surf eens naar de webstek van het C.G.K.R. en zoek er onder “rechtspraak” eens naar 1 (één) enkel geval van Belzjikse jurisprudentie i.v.m. racisme tegenover telgen der blanke, etnische meerderheid, ge zult lang bezig zijn, heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel laaaaaaaaaaaaaaaaaaang.
  Vermits dat hierdoor toch minstens de perceptie gewekt wordt dat anti-blank racisme geen rechtspraak zou mogen krijgen, lijkt het me nuttig dat een Parlementarier eens de Premier (namens het C.G.K.R) en de Minister van Justitie (namens de Parketten,meervoud) hierover eens duchtig aan de tand voelt i.v.m. de mogelijke eventuele verklaring voor iets wat minstens de schijn wekt een “discriminatie op basis van (blanke) afkomst” te wezen. In schril contrast hiermee staat de verklaring van de Chef van het C.G.K.R. die in augustus in Knack zwart-op-wit verklaarde en wel zonder blikken of blozen , ik citeer letterlijk :
  QUOTE
  Er is niks waar wij meer aandacht aan besteden als aan antisemietisme.
  QUOTE
  Impliceert dergelijke uiting geen “discriminatie” tegenover ALLE andere bevolkingssegmenten
  vanwege de Chef van een (volkomen OVERgesubsidiëerde) organisatie die de arrogante pretentie heeft in haar benaming de zinsnede “GELIJKE KANSEN” te verweven ????!!!!!!!! De vraag stellen is ze beantwoorden.

Comments are closed.