Op 6 oktober vond aan het linkse studentenbastion Blandijn in Gent het openingsdebat van NSV! Gent plaats. Ondanks de vernietiging van de erkenning van de NSV! aan het Politiek & Filosofisch Konvent werd erin geslaagd een mooie affiche samen te stellen, met Ivan De Vadder als moderator.

Het werd een interessante avond met een bij momenten zeer verhitte discussie. Sprekers waren Bert Anciaux (sp.a), Sarah Smeyers (N-VA), Filip De Man (VB) en Ivan Sabbe (LDD), die een met hersenschudding verhinderde Bart Tommelein (OVLD) kwam vervangen. Veli Yüksel (CD&V) zei onverwachts af wegens ziekte, Groen! was niet bereid om iemand af te vaardigen. Zo’n 125 man kwam luisteren naar de visie van deze sprekers over multicultuur, inburgering, asiel en migratie.

Opvallend was dat geen enkele spreker zich uitsprak voor de multiculturele samenleving, een gegeven dat de NSV! natuurlijk enkel kon toejuichen. De invalshoeken om tot de afwijzing van multiculturaliteit te komen waren echter sterk verschillend. Ivan Sabbe bekritiseerde het huidig migratiebeleid op basis van een economisch discours, ervan uitgaand dat massamigratie geen meerwaarde biedt voor de arbeidsmarkt en een belasting vormt voor de sowieso penibele overheidsfinanciën.

Sarah Smeyers hanteerde een gemeenschapsdiscours dat sterk in contrast stond met de individualistische invalshoek van Ivan Sabbe. Veel migranten hebben geen voeling met de Vlaamse cultuur en hebben het daarom moeilijk om te gepast te functioneren binnen de samenleving, aldus Sarah Smeyers. Filip De Man van zijn kant was de enige die nadrukkelijk wees op het naar zijn mening parasiterende karakter van vele migranten. In casu vooral islamitische migranten, die uit zouden zijn op wereldoverheersing en de vernietiging van de Westerse samenleving.

Tot nu toe niets nieuws, dus. De verrassing kwam echter van Bert Anciaux, die de multicultuur afwees omdat dit model zorgt voor culturele eilanden en de dialoog tussen gemeenschappen verziekt. Als alternatief pleitte hij voor een zogenaamde interculturele samenleving, waar gemeenschappen tussen elkaar leven in plaats van naast elkaar. Het was niet meteen duidelijk in welke mate dit ook het standpunt van zijn partij was, hoewel hij voor het debat liet weten dat zijn visie soms afwijkt van de officiële sp.a visie.

Over het algemeen een beschaafd debat, tot Filip De Man op de man (ahum) begon te spelen door aan Bert Anciaux voor te stellen om “twintig Tsjetsjenen op te vangen op uw groot domein in Neder-over-Heembeek.” Anciaux reageerde fel en schoot ook bij de vragenronde uit toen iemand uit het publiek stelde dat “zeven Vlamingen perfect overeenkomen tot Bert Anciaux erbij komt.” Desondanks was de consensus bij de nabespreking (de NSV! gaf een gratis vat in het Parlement) dat Anciaux goed standhield tussen de drie rechtse partijen.

Kortom, een boeiend debat en een geslaagde start van het academiejaar voor de Gentse NSV!. Pikant detail: in de zaal naast het debat hield de communistische organisatie Comac tegelijkertijd een filmavond over de apartheid. Enkele Comac’ers werden vriendelijk uitgenodigd om hun visie hierover te duiden tijdens het gratis vat, wat iets minder vriendelijk werd afgewezen.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “[VERSLAG] Debat NSV Gent: Bert Anciaux versus rechts”

 1. Mischien is het bij jullie nog nooit opgekomen, maar de burgerij heeft nooit een multculturele maatschappij nagesteeft.
  En dus de vertegenwoordigers van de partijen ook niet.
  Multicultuur was en is een bliksemafleider voor de onderliggende monocultuur van het consumentisme dat winst moet genereren voor het kapitalisme.
  En het discour over cultuur moet dat verhullen om zo de echte vijand ( economisch systeem) niet in gevaar te brengen en verdeeldheid mogelijk te maken.
  En ook om de massa een uitlaatklep van ongenoegen te laten zonder het systeem in vraag te stellen.
  Mochten het NSV of jullie ooit een echt debat aangaan zou deze stelling al lang doorgedrongen zijn tot jullie.
  Maar jullie laten zich steeds vangen door een cultureel debat te voeren met de tegenstanders en zelf met jullie medestanders ( zie het debat over de Islam).
  Maar ja deze invalshoek is simpel en in het belang van de burgerlijke nationalistische partijen.
  En als jullie de vrienden tevredenstellen dan is de dag mooi.

 2. VlaamsRepublikeinsJongere

  Waren de jongens en meisjes van COMAC bang wat lastige vragen te krijgen waar ze niet op konden antwoorden? Ze leven waarschijnlijk liever in hun rode droomwereld.

 3. Laat de verdwaasde zelfhaters toch ophouden met hun gezwam over de verrijking van het Vlaamse ziel die het gevolg zou zijn van het multiculturele samenlevingsmodel.. Welke verrijking valt er te verwachten voor de hoogste, allen dominerende Westerse cultuur, al eeuwen aan aan de spits van de vooruitgang, vanwege een cultuur die minstens vijfhonderd jaar geleden haar laatste woord heeft gesproken en zich nooit uit de Middeleeuwen heeft verheven?

Trending

%d