In 2,5 jaar bijna 1100 criminele illegalen vrijgelaten op Nederlandse samenleving!!

Het was één van de vele kanttekeningen bij het vorige Generaal Pardon voor immigranten, dat ook criminelen gewoon een Nederlands paspoort kregen. Nu blijkt dat vandaag criminele illegalen zelfs gewoon worden losgelaten op de Nederlandse samenleving. Het gaat specifiek om criminele illegalen, die de gevangenispoort uitlopen, terwijl ze hadden moeten worden uitgezet naar het land van herkomst. Dit blijkt uit gegevens die de Dienst Terugkeer & Vertrek heeft verstrekt op verzoek van de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.

De afgelopen 2,5 jaar zijn bijna 1100 criminele illegalen de poort van een gevangenis uitgelopen, terwijl ze hadden moeten worden uitgezet naar het land van herkomst. Er wordt dus ongeveer elke dag een criminele illegaal vrijgelaten. Onder die groep zitten veel winkeldieven en overlastgevers, maar er zitten ook levensgevaarlijke criminelen tussen.

Probleem is dat de bewuste landen van herkomst de criminelen niet terug willen hebben. Ze zijn dus niet op de gangbare manier uit te zetten, d.w.z. dat de landen reispapieren verstrekken, zodat de personen het landen binnen kunnen raken. Criminele vreemdelingen uit Algerije (168), Marokko (93) en Suriname (70) worden het meest vrijgelaten.

De verantwoordelijk minister Leers van Immigratie en Asiel, liet weten dat hij wettelijke middelen in gaat zetten om illegalen langer vast te kunnen houden. Maar zolang landen als Algerije en Marokko hun medewerking blijven weigeren, zullen criminele illegalen uiteindelijk weer op vrije voeten komen.

One comment

  1. Het aantal vrijwillige vertrekken steeg met 16%: van 2.669 naar 3049, althans volgens de cijfers van Wathelet. DVZ heeft het in zijn jaarverslag over 3.088 vrijwillige vertrekken, Fedasil over 2.957 vrijwillige terugkeerders. Waarom deze cijfers zo verschillen is onduidelijk. De oppositie heeft nogal wat bedenkingen bij het terugkeerbeleid. Kamerlid Theo Francken (N-VA): “915 van deze 2.957 mensen zijn Braziliaanse zwartwerkers. Het gaat om mensen die een goedkoop retourticket willen. Zij kopen een enkel ticket vanuit Rio of Sao Paulo om een aantal jaren illegaal te werken, vooral in de bouw in Brussel. Zij bellen daarna naar het International Organisation for Migration (IOM) en vragen of zij gratis kunnen terugkeren. Ze krijgen daarbij nog eens 250 euro cash geld extra bovenop hun gratis vliegtuigticket. Voor ongeveer één derde van de vrijwillige terugkeerders ligt er daarnaast nog zo’n 700 euro re-integratiepremie klaar en die dient om zich zogezegd ‘gemakkelijker te herintegreren in hun herkomstland’. Het systeem van vrijwillige terugkeer werkt helemaal niet. Het geeft te veel aanleiding tot misbruik.”
    http://www.gva.be/dekrant/experts/johndewit/-1635.aspx
    Bijkomend probleem is het groeiende onevenwicht binnen de groep die in België verblijft. Als je ziet waarom mensen naar hier komen, dan is dat steeds minder om te werken. De passieve migratie (gezinshereniging, asiel en regularisatie) wordt te groot in vergelijking met de actieve migratie (werken en studeren). De verhouding is nu al bijna 75-25 binnen de totale instroom van nieuwkomers. Deze passieve groep weegt erg door op de sociale zekerheid. Daarom ook al is een actief verwijderingsbeleid van groot belang.

Comments are closed.