Amerikaans leger schenkt 250 miljoen dollar aan militair materiaal weg

De Verenigde Staten van Amerika zijn volledig bezig met besparen. Nu zij zich aan het terugtrekken zijn uit Irak, hebben zij ook hier een kostennota gevonden om op te bezuinigen. Zoals reeds te zien was in de film “Lord of War” nemen de VSA amper militair materiaal mee naar huis, maar “schenken” (/dumpen) zij het in Irak.

Meer dan 2.500.000 stukken aan materiaal zijn reeds door de Amerikanen aan de Iraakse staat geschonken. Men heeft het dan over materiaal zoals airconditioning tot volledige tanks. 247 miljoen dollar aan materiaal is reeds weggeschonken sinds Obama de troepen begon terug te trekken. Daarvoor werd reeds 157 miljoen dollar aan materiaal weggegeven. Ook infrastructuur opgebouwd door de Amerikanen wordt weggegeven, waaronder volledige legerbasissen.

Meer dan 2,4 miljard dollar werd aan militaire infrastructuur uitgegeven, de komende vijf jaar zouden er nog voor meer 30 miljard dollar aan projecten worden opgebouwd in Irak, en dat alles wordt nu gratis weggegeven aan Irak. Concreet in basissen betekent dit dat van de 505 basissen die de VSA hadden, er nu meer dan 465 weggegeven zijn. De afbraak en transport zou immers teveel geld vereisen. Ondanks de terugtrekking zou de VSA wel voorzien in een permanente “diplomatische” aanwezigheid in Bagdad. Dit in een gebouwencomplex van meer dan 100 vierkante are, verspreid over 21 gebouwen en bezet door enkele duizenden Amerikanen.

Je moet het maar doen, zo’n berg materiaal gratis weggeven en tegelijkertijd denken over besparingen. Om nog maar te zwijgen wat eventuele “minder-goed-gezinde” groepen in het Iraakse leger hiermee zouden kunnen doen.