VB en PVV worden ‘Niet-fractiegebonden leden’ in het Europees parlement

In het Europees parlement zetelden tot voor kort zowel de verkozenen van Geert Wilders’ Partij voor de vrijheid (PVV) als Philip Claeys van Vlaams Belang onder de naam ‘Niet-Ingeschrevenen’.  Die vreemde titel moet aangeven dat zij niet tot één van de traditionele grote fracties behoren, maar als onafhankelijken zitting hebben.

De term ‘Niet-Ingeschreven’ was echter niet erg geliefd bij Vlamingen en Nederlanders.  Het woord is een gallicisme: een letterlijke vertaling vanuit het Frans, waar men ‘Non-Inscrits’ gebruikt, en het geeft de indruk dat de verkozenen van VB en PVV niet echt bij het parlement horen – terwijl zij uiteraard wel volwaardige parlementsleden zijn.

VB en PVV stuurden dan ook begin dit jaar een verzoek aan de parlementsvoorzitter met vraag de term naar correct Nederlands aan te passen, en met succes.  Zopas kwam het antwoord dat de klacht van PVV en VB terecht was, en dat de term bijgevolg in het Nederlands zal aangepast worden naar ‘Niet-fractiegebonden leden’.

Philip Claeys reageert tevreden: ‘ Niet-fractiegebonden leden geeft inderdaad veel beter aan waarvoor wij staan:   volwaardige verkozenen die opkomen voor eigen identiteit en tegen de Europese superstaat, en dus niet aan de grote kritiekloze pro-EU-fracties gebonden zijn.’