Franstaligen blokkeren de weg voor Vlaamse betogers

Iets dat u niet in de gewone pers zult lezen, maar wel bij RechtsActueel is een getuigenis van de mentaliteit van de Franstaligen in de Vlaamse Rand.  Het vond plaats toen enkele KVHV’ers na de betoging zich naar huis begaven en op hun weg Franstalige bourgeoisie tegenkwamen.

Op hun route bleek er een feestje aan de gang te zijn, maar dan wel in de tuin en niet op de straat zelf. Ongeacht dit feit reed één van de mensen daar aanwezig opeens zijn auto op straat en zette deze zo af. Bij een poging er toch rond te rijden, bleef deze persoon zijn auto verplaatsen zodat de weg geblokkeerd bleef.

Toen de KVHV’ers navroegen wat de man bezielde, kregen ze een warrig verhaal, in het Frans, over autovrije zondag (die daar niet gold) en de boude bewering dat zij het recht niet hadden om de straat door te rijden. Waarop werd geantwoord dat die mensen ook niet het recht hadden de straat af te zetten. Niet dat daar op geantwoord werd aangezien de mensen deden alsof ze geen Nederlands verstonden. Franstalige burgerij op z’n best weet u wel. Na opgemerkt te zijn door de politiehelikopter verscheen er een politiewagen die de mensen gebiedde de weg vrij te maken.

De aap kwam toen echt uit de mouw, aangezien toen een scheldtirade volgde op “ces flamingants” etc… Franstalige kolonisten van hun beste kant….