Vlamingen van 88 naar 86 Kamerzetels in 2014 – Brusselse Vlamingen laten zich gewillig afslachten

Het Vlaams Belang reageert met verbazing op de grote gelatenheid bij de andere Vlaamse partijen over het politieke lot van de Brusselse Vlamingen ten gevolge van het akkoord rond BHV. Door het nieuwe systeem zullen ze geen enkele verkozene meer kunnen behalen in de Kamer, wat betekent dat de 15 Brusselse Kamerzetels allemaal naar Franstalige partijen gaan. De impact hiervan is immens groot: een stem voor een Vlaamse partij zou hierdoor in Brussel compleet nutteloos worden!

De Vlamingen worden met andere woorden politiek geliquideerd en onze hoofdstad verandert op die manier van een tweetalige in een Franstalige stad. Toch schijnt dat niemand van de federale verkozenen vanuit Brussel (Vanckere, Vanhengel, Anciaux) echt te deren. Blijkbaar zijn deze heren zodanig getroffen door een vlaag van masochisme, dat zij zich gewillig laten afslachten. Vice-premier Vanackere verklaarde op de radio zelfs dat dit een onvermijdelijk en ingecalculeerd gevolg was van de splitsing.

Het Vlaams Belang bestrijdt deze bewering met klem en wijst erop dat in de splitsingsvoorstellen van de Vlaamse partijen een oplossing was uitgewerkt via lijstverbinding tussen de Vlaamse partijen van Brussel met deze van Vlaams-Brabant en tussen de Franstalige partijen met deze van Waals-Brabant. De onderhandelaars hebben deze piste afgesloten maar tegelijk elk alternatief onmogelijk gemaakt. Nochtans zou het perfect logisch en grondwettelijk geweest zijn om in Brussel te werken met eentalige lijsten en een lijstverbinding per taalgroep, naar analogie met de huidige gewestraads-, Senaats- en Europese verkiezingen. Op deze manier zouden de Vlaamse partijen toch twee Kamerzetels kunnen binnenhalen in Brussel.

Geraffineerde machtspolitiek

Tijdens de onderhandelingen zijn de Franstaligen er evenwel in geslaagd deze alternatieve piste af te blokken en op die manier twee Kamerzetels te ontfutselen van de Vlamingen. Het totaal aantal Vlaamse Kamerleden zou hierdoor terugvallen van 88 naar 86. Di Rupo en co hebben hier een fraai staaltje laten zien van geraffineerde machtspolitiek.

Het Vlaams Belang roept alle Nederlandstalige partijen in Brussel op om de politieke uitschakeling van de Brusselse Vlamingen alsnog tegen te gaan. Ersatzoplossingen zoals voorgesteld door VLD-parlementslid Ampe, die smeekt dat de Franstaligen hun Kamerlijsten zouden openstellen voor Nederlandstalige kandidaten, tonen aan in wat voor onderdanige rol de Vlamingen in Brussel terechtgekomen zijn.

Het Vlaams Belang eist tenslotte de onmiddellijke vrijgave van de volledige akkoorden die woensdagavond gesloten werden. Er blijken op verschillende vlakken immers tegenstrijdige interpretaties te circuleren over zaken die van groot belang zijn voor de Brusselse Vlamingen. Zo blijken de Franstalige partijen volgens La Libre Belgique van oordeel, in tegenstelling tot CD&V’er Beke, dat de constitutieve autonomie voor Brussel zou inhouden dat er voor de gewestverkiezingen tweetalige lijsten zouden worden toegelaten. De Brusselse Vlamingen mogen er in dat geval helemaal een kruis over maken.

One comment

  1. Wie weet drijft dit Bart De Wever dan toch nog in de armen van Filip De Winter.
    Was te verwachten dat de massa met behulp van de media massaal gelooft in dit stukje theater.

    Manu
    Blog van de liefde

Comments are closed.