CD&V en co verkopen Vlaanderen (weeral)

Na berichten dat het allemaal vastliep, dat er geen hoop meer was over een akkoord verscheen koning Albert II terug in België. CD&V is nog steeds de goede oude (*kuch kuch*) CVP. Zij bogen voor hun majesteit, hun Franstalige heersers en deden wat van hen verwacht werd; Vlaanderen verkopen.

CD&V mag trots zijn. Men moet maar durven te spreken over vijf minuten politieke moed om vervolgens dit soort akkoorden te sluiten. De metropolitane gemeenschap wordt opgericht zodat Brussel zich kan voorbereiden op de annexatie van de Vlaamse Rand. Damien Thiéry die trots verkondigde de omzendbrief Peeters te negeren, kan zich in de handen wrijven: de omzendbrief wordt de facto gewoon afgeschaft. BHV is dan wel “gesplitst”, de zes faciliteitengemeenten zijn electoraal vastgeklonken aan Brussel. De Brusselse olievlek, en de daaropvolgende uitbreiding, is terug een feit, het FDF mag tevreden zijn: de corridor is zo goed als een feit geworden. De burgemeesters die de wet negeren, worden naar een tweetalige kamer van de Raad van State. In andere woorden: Vlaanderen verliest de controle over deze burgemeesters. En dan hebben de “Vlaamse” partijen nog het lef om te spreken over een zuivere splitsing. Zoveel lef hebben wij hier zelfs niet.

Wij vragen ons dan ook af hoeveel dieper CD&V en de rest kan zinken. Gaan zij ook akkoord gaan met de socio-economische voorstellen van de nota Di Rupo? Meer belastingen voor de kleine man, meer belastingen op reeds belast kapitaal, etc… De nieuwe CVP is niet hier, de CVP is nooit weggeweest!

RechtsActueel roept meer dan ooit tevoren dan ook op om zondag aanwezig te zijn op de betoging “Dwars Door Linkebeek“. Wij menen dat elke volksnationalistische organisatie aanwezig dient te zijn, wilt ze zich nog volksnationalistisch noemen.