VSV: Eurocrisis: niet op kosten van de Vlaamse werknemer!

De Eurocrisis woedt nog steeds in alle hevigheid en niemand kan op dit ogenblik voorspellen waar die zal eindigen.  Gaat Griekenland failliet, eventueel gevolgd door andere Europese landen – zoals België – die gebukt gaan onder de schuldenberg die gemaakt is door onverantwoordelijke politici van de drie traditionele families?  Gaan vervolgens sommige banken failliet?  Zullen die vervolgens weer gered worden met miljarden belastinggeld?  Eén zaak is zeker: de redding van de euro heeft de Vlaamse werknemer nu al handenvol geld gekost.

In 2010 zorgde de regering Leterme ervoor, met vrijwel unanieme instemming van het parlement, dat elke Vlaming al 278 euro moest betalen voor de tijdelijke redding van de euro in Griekenland.  Zopas heeft het parlement op vraag van Leterme opnieuw vrijwel unaniem het licht op groen gezet voor nog eens 271 euro per Vlaming voor Griekenland.  En iedereen weet dat men om Griekenland recht te houden eenzelfde geldstroom nog jaren zal moeten aanhouden…

De EU en zeker de Eurozone is dus een België in het groot geworden:  onder het mom van ‘solidariteit’ mogen harde werkers in het noorden de facturen betalen van een corrupte politieke klasse in het zuiden.  Deze bedragen komen dan nog eens bovenop de 286 euro die elke Vlaming elk jaar netto betaalt aan de Europese Unie.  Dat betekent dus dat de wankele EU- en Euro-constructie, die ons door christendemocraten, liberalen en socialisten werd opgedrongen, elke Vlaming nu al jaarlijks meer dan 500 euro kost:  Dat is meer dan 2000 euro per Vlaams gezin van vier…

Waar blijven de drie traditionele vakbonden om deze aanslag op het vermogen en de welvaart van de Vlaamse belastingbetalende werknemers aan te klagen?  Zij zwijgen, omdat ze met handen en voeten gebonden zijn aan de drie traditionele families die deze globalistische chaos gecreëerd hebben.  De vertegenwoordigers daarvan weten intussen hoe laat het is:  Leterme verlaat het zinkend schip voor een vetbetaalde droomjob, Martens, Verhofstadt, Van Rompuy deden het hem al voor:  voor ons de schuldenberg en de verpletterende belastingen, voor hen fiscale voordelen, riante weddes, ruime pensioenen en landhuizen in Toscane…

Voor de VSV is het duidelijk:  de Eurochaos vandaag is niet gecreëerd door de Vlaamse werknemers, maar door de politieke klasse van de drie traditionele families.  Dat men dus het geld om de chaos te betalen dan ook maar in de eerste plaats gaat zoeken in het vermogen van die politieke klasse!

www.vlaamsesolidairevakbond.org

2 comments

  1. Dat Griekenland in de problemen is gekomen door het onverantwoorde gedrag van al te kwistige politiekers wil ik gerust aannemen. Maar in Journaal van Mark Grammens lees ik deze week dat Griekenland al twee keer op de rand van het bankroet stond… door spekulatie. Wanneer worden deze spekulanten nu eens aangepakt? Het is ook door dit soort bloedzuigers dat Jan Modaal de buikriem mag aanspannen.

  2. Inderdaad, laat de politieke vervuilers en verkwisters betalen. Dat heet dan “responsabilisering”. Helaas is het zo dat de politieke klasse (waar ook de vakbonden toe behoren) nog nooit iets heeft betaald, al wat ze doet is anderen doen betalen en liefst van al de armsten en de zwaksten eerst. Dat heet dan “goed bestuur” en “sociale rechtvaardigheid”.

Comments are closed.