Groen! schuift (een klein beetje) op naar rechts

Indien men enkele jaren terug van een vreemdelingenprobleem sprak, waarbij men ijverde voor verplichte integratie, taallessen, strenge normen voor gezinshereniging, etc… was men een racist, fascist, etc… Vandaag de dag ijvert zelfs Groen! voor deze dingen.

Ingrid Pira (foto) wist te melden dat, naar aanleiding van de demografische wijzigingen in Mortsel waar ze burgemeester is, men moet ijveren voor een streng, maar rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Nogmaals toont het aan dat linkse yuppies wel pleiten voor verdraagzaamheid en tolerantie, maar dat ze met hun bakfietsen wel mooi een rondje fietsen rond de vreemdelingenwijken om er toch maar niet door te moeten. In Borgerhout heeft men genoeg ervaring met dit soort problemen aangezien rijkere gemeentes hun problemen hebben verschoven naar steden als Antwerpen. Nu dat zij zelf in de problemen geraken, besluiten ze blijkbaar dat spreken over een problematiek in deze materie toch niet zo racistisch blijkt te zijn.

De vraag is enkel nog in welke mate ze het menen, volgend jaar zijn het immers verkiezingen, en in welke mate ze een efficiënt beleid gaan voeren. Want dat durft ook wel eens een probleem te vormen bij links.