De medewerkers van Rechts Actueel hebben altijd aanpassing aan de omstandigheden centraal gesteld. Het kiezen voor een digitaal nieuwsplatform in plaats van een papieren is daar wel het meest zichtbare van. Tevens zorgt dit ervoor dat wij ook onze eigen werking steeds evalueren. Daarom hebben we, na een grondige evaluatie, een Missieverklaring 2.0 geschreven die onze visie uitdraagt en ook, voor de aandachtige lezer, enkele nieuwe aankondigingen bevat.

Missieverklaring 2.0

De radicale rechterkant van de nationalistische beweging is altijd onderhevig geweest aan bepaalde wederkerende fenomenen. Aan inhoudelijke argumentatie is, maar zelden een gebrek geweest, maar aan verdeeldheid evenmin. Waren het geen persoonlijke verschillen, dan waren het wel organisatorische waar ieder zijn eigen tijdschrift had om zijn mening te verkondigen. De klassieke media slagen er dan weer niet om neutraal en gedurfd het nieuws te brengen. Zo brengt de pers nog steeds grotendeels een progressief logeverhaal, waarbij politieke correctheid centraal staat.

Rechts Actueel wenst hierin verandering te brengen. Wij wensen te informeren, onze ideologie te verspreiden en mensen te vormen. Hiervoor volgen wij het pad van de digitale verspreiding van informatie, een communicatiemethode aangepast aan de tijd. Met RechtsActueel merken we immers via gesprekken met mensen van organisaties allerhande dat puur informatieve periodieken immers teruglopen in aantal afnemers. Tevens merken wij op dat het aantal mensen dat zich digitaal informeert sterk stijgt. Daarvan getuigen ook onze stijgende bezoekersaantallen.

Rechts Actueel wenst geen eigen vereniging te worden in de mate dat wij een eigen actiegroep gaan beginnen, aparte ledenlijsten gaan aanleggen, lidgelden vragen, etc… Wel hebben we gemerkt dat de vraag naar informatie, vorming en kennis in het algemeen zeer groot is in de nationalistische beweging. Daarom hebben wij besloten om onze werking uit te breiden en ook een aanbod in brochures en boeken te voorzien. Niet dat wij dit doen door elk jaar hier tien nieuwe van uit te brengen, maar aan een geleidelijk tempo en in samenwerking met andere organisaties en personen waar nodig. Kwaliteit primeert voor ons immers op kwantiteit.

RechtsActueel wenst, zoals hierboven al gezegd, informeren en vormen. Onze ideologie is die van het rechtsnationalisme. Termen die volledig complementair zijn geworden aan elkaar. Het nationalisme is de enige ideologie die het volk wenst te beschermen in zijn geheel. Dan blijft uiteraard de vraag “Wat is rechts?” Die vraag zal in zijn geheel worden beantwoord in één van onze latere publicaties. We kunnen daar nu echter al kort op antwoorden: Rechts zijn, is dat willen her-verbinden wat links (zowel socialistisch als liberaal) heeft ontbonden: het sociale weefsel. Rechts zijn, is aandacht hebben voor de lokale middenstand en niet voor de horeca-multinationals zoals McDonalds of Starbucks. Rechts zijn is bewust in de wereld staan en niet compleet wereldvreemde denkbeelden proberen door te voeren. Rechts is geleidelijkheid in het veranderen, maar revolutionair indien dat nodig is.

Rechtsnationalist zijn is strijden omdat men liefheeft wat men beschermt. Dat is het denken dat Rechts Actueel compromisloos zal verspreiden.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d