Uitspraak van het Hof in rechtszaak rond NVB-bijeenkomst

Stel je eens voor dat je met je vereniging een bijeenkomst houdt en deze wordt aangevallen door politieke tegenstanders. De politie staat klaar met een flink aantal politie-agenten, maar wacht rustig af en wanneer het geweld ten volle losbarst grijpt ze in en pakt ze de personen op die de bijeenkomst beschermen. De aanvallers laat men allen lopen en deze worden terug in de bussen en richting de snelweg geleid. Dat is heel kort het script van 3 februari 2007 toen er in een klein gebouwtje te Uitgeest een bijeenkomst van de Nationalistische Volksbeweging plaatsvond.

De personen die de aanval afsloegen werden aldus opgepakt en verhoord. In de bewuste rechtszaak – die afgelopen maandag tot een uitspraak leidde – werden ze vrijgesproken van openlijke geweldpleging:

Het hof acht bewezen dat de elf verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan openlijke geweldpleging tegen een groep antifascisten van Antifa. Die vond plaats op 3 februari 2007 in Uitgeest waar de Nationalistische Volksbeweging een nieuwjaarsbijeenkomst hield. Het hof vindt echter dat de `Blood & Honour’ leden zich mochten verdedigen omdat de dreiging van gewelddadigheden door Antifa zo groot was dat de verdachten deze konden beschouwen als een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding.

Bron rechtspraak

Het hof onderkent dus dat antifascisten zich van geweld bedienen en dat het in deze een aanwezige dreiging was. Dat is uiteraard ook de reden dat demonstraties van rechtse organisaties in Nederland altijd zwaar worden beveiligd. Men moet de mensenrechten (recht op vergadering en demonstratie) beschermen tegenover de mensen die deze niet respecteren en dit met geweld kracht bijzetten. Hier komt dus uit voort dat je jezelf mag verdedigen in een dergelijke situatie.

Maar opmerkelijk aan de rest van de uitspraak, alsmede het hele verloop van die middag, is de verklaring dat de politie niet ingreep toen men de AFA-bussen richting het bewuste gebouw zag rijden. De politie schatte in dat de AFA wel kon demonstreren voor het gebouw en dat dit samen zou gaan met de bijeenkomst van de NVB. Het is handig verzonnen om de eigen plannen af te dekken, is zo mijn eerste gedachte.