Oostende gaat twintig transitillegalen per dag oppakken

Na Mechelen kiest nu ook Oostende voor de harde aanpak. Burgermeester Jean Vandecasteele (SP.a) heeft aangekondigd dat de Oostendse politiediensten twintig transitillegalen, die wachten om over te steken naar het Verenigd Koninkrijk, per dag zullen oppakken en twaalf uur opsluiten. Deze massale arrestaties moeten ontradend werken.

Korpschef Caestecker wijst op de fors gestegen criminaliteit in Oostende sinds de massale toevloed van transitillegalen. Wanneer de huidige evolutie zich doortrekt, zullen de agenten zo’n 2.300 transitillegalen hebben “ontmoet” sinds begin dit jaar. 95,4% moet direct weer worden vrijgelaten met een bevel tot verlaten van het grondgebied. Een bevel dat zij soms wel bijhouden, maar het grondgebied verlaten doen ze niet. Zo worden er soms illegalen opgepakt met meerdere bevelen tot verlaten van het grondgebied.

RechtsActueel is blij met deze aanpak, al verkiezen wij wel een weldoordacht en humaan instant-terugkeerbeleid. Oppakken moet gelijk zijn aan de vlieger opzetten naar land van herkomst. Dat, gecombineerd met een degelijk ontwikkelingshulpbeleid, is de enige manier om de stroom te stoppen.

One comment

  1. Terecht , illegaal verblijf en collabaoratie hierbij zijn immers beide een “misdrijf” waarop 3 maanden celstraf staan. “Regularisatie” m.a.w. het BELONEN van het “misdrijf” illegaal verblijf is een flagrante “discriminatie op basis van (binnenlandse) afkomst” vermits mensen met de Belzeikse nationaliteit die een (ander) misdrijf plegen en daarbij gevat worden hiervoor WEL gesanctioneerd worden en NOOIT beloond !

Comments are closed.