Drugs, vreemdelingen, criminaliteit… een trio dat nooit verveelt

Gisteren plaatsten we hier al de persmededeling van het Vlaams Belang naar aanleiding van de fysieke aanval op de, van Turkse origine, Ergun Top, CD&V-gemeenteraadslid. Stilaan komt er meer en meer informatie vrij over het hoe en waarom van deze laffe daad. Rechts Actueel op zijn beurt wenst Top overigens veel sterkte en vooral moed om door te gaan in zijn strijd tegen de (drug)criminaliteit. Maar een aantal zaken vallen ons toch weeral op.

Zo is het niet toevallig dat de drugdealers, die door Top werden aangeklaagd en waarvoor hij nu ‘afgestraft’ werd, voor een ‘drugverdeelbuurt’ kozen die vergeven is van de vreemdelingen. De Antwerpse Brederodestraat en omliggende straten en pleinen staan al sinds jaar en dag gekend als een Turkse wijk. Voor de mensen die niet met Antwerpen vertrouwd zijn, deze Stad kent twee overwegend Turkse wijken. Deze dus waar Ergun Top zijn advocatenkantoor heeft en waar hij met een moersleutel boven het oog werd neergeslagen en de wijk rond de Statiestraat-Driekoningenstraat in district Berchem.

Drugsproblemen gaan doorgaans parallel gepaard met de opkomst van vreemdelingenwijken. De meeste dealers zijn vreemdelingen, de drugs die in Europa verdeeld worden komen voornamelijk uit Noord-Afrikaanse landen en worden in ons eigen land of net over de grens (Nederland, Frankrijk) verder verwerkt of geproduceerd door vreemdelingen. De blanken die worden opgepakt voor drugfeiten zijn dan ook de gebruikers, de ‘klanten’ van de vreemde dealers. Zo is onze bevolking uiteindelijk twee keer het slachtoffer.

Een tweede zaak die hierbij aansluit is het feit dat de aanvallers van Top zelf ook Turken waren. Café Memo, dat onder haar cliénteel zeer veel Bulgaren en Turken kent, wordt uitgebaat door Turken. Gaan we hier nu alle Turken over dezelfde kam scheren? Uiteraard niet. We zeggen dan ook niet dat alle Turken criminelen zijn, verre van, maar de meeste criminelen in de wijk rond de Brederodestraat zijn wél Turken. Dit zeggen is overigens niet meer dan het vermelden van de feiten die zwart op wit bij de politie opgetekend staan.

Maar laat ons wel wezen. Gisteren schreven we nog dat Antwerpen van de aanpak van criminaliteit geen prioriteit maakt (of wil maken, dat laten we nog in het midden). Onze woorden waren nog niet koud, zelfs nog niet lauw, of Top moest het aan de lijve ondervinden. En men kan zeggen wat men wil, maar dit gegeven heeft zeer veel, zo niet alles te maken met het mislukken van heel het immigratiebeleid en dat Ergun Top zelf een Turk is doet hier absoluut geen afbreuk aan. Dit beleid heeft nooit gewerkt omdat bepaalde partijen er baat bij hadden om de vreemdelingen al die jaren te pamperen en te paaien. De sp.a en Groen! op kop. Maar in Antwerpen zelf is élke partij die de voorbije 30 jaar in de coalitie zat mee schuldig aan het falen van dit beleid. Het feit dat Top en Nahima Lanjri overigens bij de CD&V een zeer goede en verkiesbare plaats kregen, had dan ook alles te maken met het aantrekken van vreemde kiezers, voor de CD&V in dit geval.

Vreemdelingen-drugs-criminaliteit… het blijft een trio dat het goed met elkaar kan vinden. En hoop maar niet dat er in Antwerpen veel aan dat gegeven zal veranderen. De wil is er niet om hiertegen iets te ondernemen. Alle mooie beloften en goede intentieverklaringen van het Schoon Verdiep ten spijt. Voor ons van Rechts Actueel is het alvast meer dan genoeg! Antwerpen en de Antwerpenaren verdienen beter!

Deze zelfklever is al enkele decennia oud. Nooit werd er echter geluisterd naar de smeekbeden van rechtsnationalisten om de drugproblemen bij de kern aan te pakken. Nu is het allang te laat.