Mechelen dijkt criminaliteit met alle middelen fors in: gesprek met raadslid Frank Creyelman

Bart Somers (Open-VLD), burgemeester van Mechelen, staat voor de tweede keer in evenveel weken tijd te blinken in de Vlaamse media. En ons inziens is dit niet geheel onterecht. Zijn aanpak tegen de criminaliteit in zijn stad is gedurfd, redelijk vernieuwend én werpt vruchten af. De vraag is natuurlijk of alles wat de ‘gazetten’ schrijven als waarheid mag aangenomen worden. We vroegen het aan Mechels gemeenteraadslid en senator Frank Creyelman van het Vlaams Belang.

Frank opent het gesprek met de te verwachten melding dat “veel van de uitgevoerde veiligheidsmaatregelen voorstellen zijn geweest van het Vlaams Belang. Maar zoals dat dikwijls gebeurt in de Vlaamse politiek worden die voorstellen afgeschoten en nadien gerecupereerd door de machtspartijen.” Een klassiek probleem dus. Nu ja probleem, het uitvoeren van de ideeën is het voornaamste. “Het idee van de nieuwste camera’s in Mechelen die nummerplaten herkent is zo één van die ideeën.”

Volgens Frank is het inderdaad zo dat er een algemene daling is van de criminaliteit in Mechelen. Dat wil hij zeker niet ontkennen, maar de prioriteiten van de Stad zijn niet de juiste. “Zo wordt er teveel gefocust op de GAS boetes waarmee Mechelen vooral haar eigen burgers treft. En zwaar treft! Wie een papiertje of iets anders ‘vervuilend’ op straat werpt betaalt al meteen een boete die varieert tussen de 50 en de 200(!) euro. Het is zo dat er in 2005 een 3 à 400 GAS-boetes werden uitgeschreven, maar dat dit is opgelopen tot maar liefst 13.000 GAS-boetes in 2010!” De GAS-boetes gaan over wildplassen, (nacht)lawaai, ‘boomcars’ ofte ‘discotheekwagens’, ‘sluik’storten en zo meer.

“Ook richt het Mechelse stadsbestuur zijn pijlen voornamelijk op het verkeer. Momenteel worden 7% van de alcoholcontroles nationaal(!) in Mechelen uitgevoerd.” vervolgt Frank zijn uitleg. “Wanneer je dus je prioriteiten bij de GAS-boetes en het verkeer legt, dan ga je nog steeds de échte criminaliteitsproblemen uit de weg. En deze problemen worden niet veroorzaakt door de gewone Mechelaar die zijn hond uitlaat en vergeet om hondepoepzakjes mee te nemen.”

We vroegen Frank hoe het dan zat met de beruchte sociale wijken in Mechelen waar je als buitenstaander zo’n tien jaar geleden niet moest rondlopen. Zeker niet ‘s avonds. “In die wijken waar veel sociale woningen staan en waar de leefbaarheid ondermaats was, is nog niet veel veranderd. Enkel de Ghandiwijk ondervindt enige invloed van het beleid van burgemeester Somers. De andere wijken zoals die aan het Oud Oefenplein en die aan het domein Tivoli zijn nog steeds geen aangename buurten.”

"GAS-boetes en verkeer zijn de prioriteiten van de Stad Mechelen. De échte criminaliteit wordt minder aangepakt." aldus Frank Creyelman

“Het nieuwe ‘Joeri-project’ – Joeri staat voor ‘jongvolwassenen observeren en regelmatig interpelleren’ nvdr. – is een druppel op een hete plaat.” zo vertelt Frank ons. “Het is niet zo dat men tien jongeren elk een politionele begeleider gaat geven zoals gemeld in de media. Het gaat hier wel degelijk om hele bevolkingsgroepen die men wil begeleiden en waarvoor men bij de politie zeer veel mensen zal moeten opleiden. Ik vraag me overigens af wat voor effect dit zal hebben op termijn.”

Rechts Actueel is verheugd met de verduidelijking van Frank Creyelman, maar is anderzijds van mening dat er in de Stad Mechelen tenminste IETS gebeurt. Als we kijken naar Antwerpen, dat amper 25 km van Mechelen ligt, dan stellen we vast dat daar de focus voornamelijk ligt op toerisme en cultuur en dat men op die manier een immense goed-nieuwsshow op poten tracht te zetten. Criminaliteitsbestrijding is voor Antwerpen allerminst een prioriteit. Bewijs daarvan is de grote verwarring die telkens ontstaat wanneer er zich zaken voordoen die de Stad niet kàn wegstoppen omdat het de spuigaten uitloopt. Mechelen en Antwerpen (districten inbegrepen) lagen nochtans tien jaar geleden op het zelfde niveau wat criminaliteit en onveiligheid betreft. Antwerpen kan nog veel leren van haar buurstad Mechelen lijkt het ons.