CD&V politicus Ergun Top krijgt klappen in Antwerpse Brederodestraat

Het Vlaams belang is geschokt te vernemen dat Antwerps gemeenteraadslid Ergun Top het slachtoffer is geworden van een fysieke aanval met zware letsels tot gevolg nadat hij eerder de drughandel in zijn straat, de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid, had aangeklaagd.Dit incident toont andermaal aan dat de drugsoorlog in Antwerpen volledig uit de hand is gelopen en dat drugdealers zich blijkbaar onaantastbaar voelen. Niet enkel in Antwerpen-Noord, maar ook in Antwerpen-Zuid blijken de drughandelaars blijkbaar hun wetten te stellen op straat.

Voor het Vlaams Belang zijn deze gebeurtenissen een gevolg van het rampzalige beleid, zowel op stedelijk als op federaal niveau. Op stedelijk vlak heeft de bestuursploeg van Patrick Janssens onder meer steeds een druggedoogbeleid gevoerd, waardoor de drugkanker erin slaagde zich alsmaar verder uit te breiden. Op federaal niveau kan met een beschuldigende vinger gewezen worden naar de opeenvolgende federale regeringen die een funest immigratie- en justitiebeleid hebben gevoerd.

Het Vlaams Belang geeft Ergun Top het advies een goed gesprek te hebben met burgemeester Janssens, die de coalitie leidt waar ook Tops eigen partij de CD&V deel uitmaakt, en met Tops eigen partijgenoot en Justitieminister Stefaan De Clerck, om de beide heren te wijzen op nefaste gevolgen van hun beleid op het terrein.

Foto: gva.be

2 comments

 1. Ergün Top
  Als signaal aan de burger kan het tellen. De uitspraak van de procureur komt erop neer dat het slachtoffer zich moet verontschuldigen omdat de moordaanslag door de twee daders op hem niet lukte en omdat hij dus nog leeft. De moordenaars bleven met een Engelse sleutel en een fles op zijn hoofd inslaan nadat ze luidop onder mekaar vaststelden dat het hen nog niet gelukt was hem te doden.
  Toen eindelijk de politie opdaagde meldden deze doodleuk dat zij van hogerhand de opdracht gekregen hadden dat zij de moordenaars moesten laten betijen en niet mochten ingrijpen. Het ontbrak er alleen nog aan dat zij doodleuk zouden gemeld hebben dat zij de opdracht van hogerhand gekregen hadden om het slachtoffer te komen helpen vermoorden, als de twee moordenaars daar niet snel genoeg in slaagden. Het zou natuurlijk kunnen dat deze politiemensen logen, maar dan moet dit onderzocht worden. Indien blijkt dat zij hierover logen dienen zij uiteraard op staande voet ontslagen te worden. Indien blijkt dat zij de waarheid spraken, is er in een rechtstaat maar één denkbare maatregel. Dan dienen zowel de procureur, de korpschef als burgemeester Jansens op staande voet uit hun ambt ontzet worden.
  Daarbij komt nog dat gans de wijk weet dat er zich in deze buurt reeds lang bloedige drugdealers bende oorlogen plaatsvinden tussen dealers die hun uitvalsbasis in het café van de moordenaars hebben. De wijkbewoners zijn doodsbang en durven geen klacht indienen. Ook hiertegen wordt niet opgetreden door politie, gerecht en hoger genoemde overheden.
  Dit is geen unieke situatie, maar een herhaling van wat zich reeds in andere wijken afspeelde, zelfs in volle dag, continu en zelfs in het zicht van bewakingscamera’s.
  Daar hiertegen niet gepast op te treden, laten hoger genoemde instanties dergelijke criminaliteit escaleren en worden de criminelen hierdoor geholpen en aangemoedigd. Dit houdt in dat deze instanties rechtstreeks medeplichtig zijn aan criminaliteit en moreel onrechtstreeks aan moord. Dergelijke instanties die met ons belastinggeld betaald worden, dienen niet alleen uit hun functie op staande voet ontzet te worden, maar dienen net als de criminelen die zij hierdoor helpen en aanmoedigen, levenslang opgesloten te worden om de belastingbetalers te beschermen tegen de wandaden van deze heerschappen.
  Indien Ergün Top tegen deze heerschappen niet kan blijven procederen tot dit bereikt wordt, komt hij als advocaat en politicus ook niet erg geloofwaardig over. Hoe zou hij andere burgers kunnen verdedigen als hij dat voor zichzelf niet zou kunnen ?
  Bij volgende verkiezingen, zullen de politiekers weer onthutst over een zwarte zondag spreken als zij vaststellen dat zij geen greintje geloofwaardigheid bij de kiezers meer hebben.

Comments are closed.