Stop anti-blank racisme!

Het mag niet gezegd worden, maar racisme waarbij blanken geviseerd worden omdat ze blank zijn bestaat. Niet enkel bestaan, het begint steeds meer een probleem te worden waar men (a) niet over mag spreken en (b) al zeker niet zich tegen mag verweren. De identitairen voerden in Frankrijk dan ook een bewustmakingsactie hiertegen. Hieronder het filmpje.

4 comments

  1. Surf eens naar de webstek van het C.G.K.R.; http://www.diversiteit.be, consulteer eens onder de rubriek “rechtspraak” enigerlei jurisprudentie i.v.m. vervolgd racisme tegenover telgen der ethnische meerderheid, ge zult lang bezig zijn, heel erg lang.

    In uitermate schril contrast daarmee staat een verklaring die de chef van het C.G.K.R. recent in een notoir Vlaams(?) politiek-correct ge(des)oriënteerd weekblad deed op 10 aug 2011 blz 18: “Er is niks waar wij meer aandacht aan besteden dan aan antisemietisme”. Nochthans heeft het C.G.K.R. de arrogante pretentie te staan voor: “Centrum voor GELIJKE Kansen en Racismebestrijding”!

    Hoogste tijd dat een Parlementair eens de Premier, onder wiens hoede het volkomen overgesubsidiëerd verpolitiseerd ONding C.G.K.R. valt, duchtig aan de tand voelt i.v.m. de hogervermelde ongerijmdheid. “Gelijke Kansen” impliceert immers dat ALLE vormen van racisme op GELIJKWAARDIGE basis worden geëvalueerd, ongeacht het bevolkingssegment of de lobby die er assertief voor opkomt om hun echte of vermeende billijke belangen te behartigen.

  2. Een vorm van racisme die overal ter wereld wordt doodgezwegen. Maar wel een vorm die overal steeds meer slachtoffers eist

  3. Het anti-blank racisme bestaat wel degelijk ! Vooral in België is het onder de druk van Links zelfs door de Overheid geïnstitutionaliseerd. Vooral als je hun taal (het Arabisch in dit geval) beheerst kan je wel wat opvangen. Maar probeer dan maar eens een klacht tegen racisme in te dienen. Alleen blanke Belgen kunnen racist zijn, Dames en Heren. Alle anderen kunnen dat gewoonweg niet. Uit eigen ervaring weet ik dat het Belgisch racisme maar klein bier is vergeleken met dit van bedoelde anderen. Zou de Overheid haar eigen, autochtone burgers discrimineren?

    1. Ja want autochtonofobie krijgt kennelijk nooit Rechtspraak !

Comments are closed.