Het gerechtelijk nieuwe jaar begint en naar aanleiding daarvan wensen we met RechtsActueel onze bezorgdheid te uiten over een maatschappij van rechters. In normale omstandigheden kennen wij een scheiding der machten. Politici spreken zich niet uit over de beslissingen van rechters vanuit hun ambt als politicus en omgekeerd.

In de hedendaagse samenleving kennen wij echter geen echte scheiding der machten meer waar rechters zich beperken tot de letter en de geest der wet. Zo sprak Ghislain Londers bij de opening van het gerechtelijke nieuwe jaar zich uit over “rechts populisme” in Europa. Hij riep op tot meer “solidariteit en samenwerking” en tot minder “terugplooien op zichzelf”. Daar kunnen wij de heer Londers helemaal in vinden. Helaas voor hem heeft hij deze uitspraken niet te doen als Eerste Voorzitter Cassatie en dient hij zich te beperken tot zijn vak. Wij kunnen hem echter ook vinden in zijn uitspraak over rechts populisme.

Als rechtsnationalisten verwerpen wij de populistische agitatie die sommige politici menen aan te meten. Denken we maar aan de, als economisch rechts beschouwde (*kuch kuch*), De Croo junior. Die eerst de stekker uit de regering trekt om vervolgens de vermoorde onschuld te spelen en op te roepen tot verantwoordelijkheid. Tevens verwerpen wij het platte anti-islamdiscours van een bepaald rechts dat de andere punten van het rechtse denken vergeet: een ethisch conservatisme en een solidaire samenleving tegenover het progressieve libertarisme en individualisme.

Wij wensen ons ook sterk uit te spreken tegen een maatschappij waarin rechters het eerste toevluchtsoord zijn bij geschillen. Dat is een maatschappij, waar wij steeds meer naar evolueren, waarbij de wet enkel naar de letter wordt gelezen en niet naar de geest. Een maatschappij waarin rechters zichzelf zo belangrijk gaan vinden dat zij menen dat zij bij het openen van een gerechtelijk nieuw jaar een maatschappelijk-politiek standpunt dienen in te nemen. Dit in plaats zich bij hun vak te houden.

Voor dit alles passen en waarschuwen wij.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “RechtsActueel waarschuwt voor rechtersmaatschappij en plat populisme”

  1. Right on

Trending

%d