Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor….?

Gisteren vond de 84ste IJzerbedevaart plaats. Of toch wat er voor moet doorgaan. De pers sprak van 2.000 aanwezigen, wij hebben anders een foto die toch een ander aantal doet vermoeden. Maar goed, los daarvan. De letters AVV/VVK, weet u waar die voor staan? Weet u waarom de IJzertoren een groot Keltisch Kruis moet voorstellen? De organisatoren zijn het alvast vergeten.

Het Keltische kruis is gekozen als sympathie voor het Ierse broedervolk dat streed/strijdt tegen de Britse semi-koloniale overheersing van hun land, vandaag de dag houden zij nog altijd Noord-Ierland bezet. AVV/VVK: Alles Voor Vlaanderen, Vlaanderen Voor Kristus. De frontsoldaten waren in het overgrote merendeel gelovige katholieke Vlaamse jongens die gingen vechten, en sneuvelen, voor een land dat geen moer gaf om hun lot.

Op de IJzerbedevaart kon u zondag echter het volgende horen:

Bismillahirrahmanirrahim:
Veltekoen mienkoem ümmetoen yed-oeyne ielelhayrie ve ye’moeroene bielma’roefie ve
yenhewne aniel moenker; ve oelaa-ieke hoemoelmoefliehoeyn”. Een stuk uit de Koran dat betekent: “En laat er een groep onder U zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen” Dat kan allemaal heel mooi zijn, maar het is niet Allah die de IJzersoldaten aanriepen toen zij in stervensnood verkeerden.

De voorzitter van het IJzerbedevaartcomité mag ook wel eens volgende zin uitleggen uit zijn toespraak: “een feitelijke alliantie van alvast op sociaal-economisch vlak rechts-radicale flaminganten enerzijds, verstokte belgicisten anderzijds.” Wat bedoelt hij hiermee? Dat solidaristen, die het kapitalisme en het marxisme verwerpen en kiezen voor de Derde Weg, een alliantie aangaan met liberale belgicisten?

Volgend jaar vallen IJzerbedevaart en IJzerwake op dezelfde datum. Misschien eens tijd om op dezelfde weide samen te komen en de democratische macht van het getal te laten beslissen wie de IJzertoren en IJzerweide dient te beheren?