23 miljoen euro aan hotelkosten

Wilt u eens goed op hotel gaan? Laat u registreren als asielzoeker. Het lijkt wel de nieuwe slogan van de Belgische staat om de hotels vol te krijgen. De “tijdelijke” noodmaatregel van de regering om asielzoekers op te vangen in hotels heeft ondertussen al 23 miljoen euro gekost. Zo wist Sarah Smeyers (N-VA) te achterhalen.

1 asielzoeker in een hotel = € 36/dag + € 6 voor een maaltijdcheque. In een asielcentrum kost een asielzoeker € 38 per dag, maar daar is wel alles qua maaltijden, onderdak, begleiding, etc… inbegrepen. Men mag ook de advocatenkosten van deze asielzoekers niet vergeten, die ongeveer tegen de 15 miljoen euro liggen tot nu toe. Ondertussen meldde ook Le Soir dat de Ligue des droits de l’homme klacht gaat indienen tegen de federale staat voor de aanhoudende weigering om een oplossing te vinden.

One comment

  1. Zou het voor onze eigen landgenoten uit-de-boot-gevallenen niet wettelijk mogelijk dienen te worden gemaakt om ook het statuut van “asielzoeker” te kunnen bekomen? Natuurlijk inclusief de andere, bijkomende voordelen zoals het recht zich in meerdere (maximum zes) OCMW’s tegelijk te laten inschrijven, het recht op geen arbeid te moeten verrichten, het reht op volledig gratis vergoeding van ziekte- en geneesmiddelen kosten (zelfs geen remgelden te betalen dus) , het recht van voorrang op de Belgen, enz. Zou dat geen zaak zijn voor het bureau voor Gelijke Kansen, want dit is toch zuivere sociale discriminatie van de “niet-asielzoekers”? Of moet men vreemd uitschot zijn vooraleer van (mensen-)rechten kan genieten? En kom nu niet af met dat ik een racist zou zijn. Dat dezen die dat menen eerst eens zelf in de spiegel kijken, want racisme tegenover het EIGEN volk is de schandaligste vorm van racisme die er is !

Comments are closed.