Rijken hebben meer recht op veiligheid

In Oud-Turnhout, villawijk De Lint, gaan inwoners 30.000 euro betalen voor een digitale politiecamera. Dit met instemming van de lokale overheid. Normaal gezien zou de politie daar geen camera van die soort plaatsen, maar doordat de inwoners zelf betalen, wordt er een uitzondering gemaakt.

Bij RechtsActueel zijn wij allen overtuigd van de nood aan veilig wonen en steunen wij campagnes tegen inbraak. Het is echter de vraag of wij ook in onze streken zogenaamde “gated communities” wensen te zien verschijnen. Dit zijn enkele huizen, of appartementsgebouwen, van kapitaalkrachtigen die van de politie speciale voorrechten krijgen in verband met beveiligingsapparatuur en -personeel. Dit geeft enkel maar het signaal dat voor de overheid kapitaalkrachtigen meer recht op veiligheid krijgen dan de gewone belastingbetaler.

Is de volgende stap misschien het gedeeltelijk opheffen van het verbod op privémilities voor kapitaalkrachtigen?