Woensdag 17 augustus zakte de Franse zakenman Rachid Nekkaz af naar Brussel. Daar waren twee (minderjarige) meisjes beboet voor het dragen van een boerka in het openbaar. Rachid Nekkaz stelt dat dit boerkaverbod een aanfluiting is van de persoonlijke vrijheid en is bereid om alle boetes te betalen voor het dragen van een boerka. Tevens zal hij de Belgische en Franse staat aanklagen. De man heeft gelijk.

Laat ons wel duidelijk stellen, met RechtsActueel zijn wij voorstanders van het boerkaverbod. Wij doen echter niet belachelijk door selectief om te gaan met het principe van absolute persoonlijke vrijheid. Als rechtse nationalisten geloven wij niet in de onbeperkte persoonlijke vrijheid waarbij de mens 100% vrij is om zijn eigen doen en laten te bepalen. Zo steunen wij bijvoorbeeld ook de gordelplicht, wat een inbreuk is op de persoonlijke vrijheid omdat het een bepaald gedrag bestraft. Wanneer men echter vertrekt vanuit een liberale visie (rechtsliberaal of linksliberaal zijn termen die er niet toe doen, het enige dat telt is de term liberaal), dan kan men niet pleiten voor volledige persoonlijke vrijheid enerzijds en anderszijds wetten gaan stemmen die die vrijheid inperken. Men is immers liberaal of niet. Het Verlichtingsdenken, waar het liberalisme deel van uitmaakt, heeft echter wel vaker dit soort kronkels in de redeneringen. Democratie is bijvoorbeeld enkel voor de “democraten”, waarbij de machthebbers onderling wel uitmaken wie democraat is. Verdraagzaamheid is enkel voor de “verdraagzamen”, waarbij opnieuw de machthebbers wel uitmaken wie verdraagzaam is.

Ondertussen heeft Gwendolyn Rutten (OpenVLD) gezegd dat het boerkaverbod valt onder de beperkingen in de openbare ruimte. Net zoals het verbod op openbare dronkenschap. Wanneer men, zoals hierboven reeds gezegd, het liberale denken hanteert, moet men niet beginnen met dit soort redeneringen. Het dragen van een boerka beperkt enkel de draagster (of drager, wij sluiten niets uit) in haar (of zijn) vrijheid. Vanuit een rechtsnationale logica valt dit verbod echter wel te verdedigen. Dan gaat het immers over een debat dat betrekking heeft tot culturele eigenheid en het debat over wat onze Europese klassieke-christelijke cultuur inhoudt. Een debat dat liberalen weigeren te voeren, aangezien Verhofstadtianen menen dat dat soort debat immers leidt tot Auschwitz-toestanden. Althans toch volgens het soort mensen dat dikbetaald in het Europees Parlement kan doen alsof zij de waarheid in pacht hebben.

Het boerkaverbod is iets positief, maar het is ronduit hypocriet om voor een zo groot mogelijke persoonlijke vrijheid te ijveren, waarbij die visie tevens het collectief gegeven als een volk en een gedeelde culturele ruimte ontkent, en vervolgens beperkingen hierop goed te keuren.

Tenslotte nog iets om over na te denken: Rachid Nekkaz is dan wel een moslim, hij is geen voorstander van het dragen van een boerka. Maar hij toont wel aan dat voor hem een boerka deel uitmaakt van zijn cultuur en dus te verdedigen valt. Hij beschermt andere leden, en radicale symbolen, van zijn gemeenschap onvoorwaardelijk waarbij hij tegelijkertijd de hypocrisie van de heersende klasse aantoont. Mensen met een andere visie op de maatschappij kunnen op zijn steun rekenen omdat ze deel uitmaken van zijn gemeenschap. Europeanen kunnen er nog iets van leren…

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Rachid Nekkaz heeft gelijk”

 1. Deze man is een oproerkraaier die alleen aandacht wil.
  In de jaren 60 waren er al helemaal geen boerka dragers in België.
  Morgen ga ik met een bivak must lopen en auto rijden en als de politie vraagt om mijn must af te zetten zeg ik gewoon dat ik kou heb.
  Ik snap trouwens echt niet waarom de politiek en het gerecht hier niet ingrijpt.
  Verbod is verbod klaar .
  Wil je die boerka rond je lijf ga dan naar een land waar dat wel mag..

  1. Oja schrijf foutje ik bedoelde bivak muts

 2. Die man is een ethisch voorbeeld waaraan velen, zowel “pseudo-Flaminganten” als “Kaviaarsocialisten” een punt kunnen an zuigen !

Trending

%d