Actie aan Szigetfestival: media geeft opnieuw verkeerde feiten weer

Een tijdje terug kwam Radio 1 met het ontstellende verhaal van een neonazi-raid op het megafestival Sziget in Boedapest, Hongarije. Een mens kan blijkbaar niet op zijn gemak uit vakantie komen of gelijk wordt hij ingehaald door een heel andere versie van de feiten als dat die door zelfs de staatsmedia in Hongarije zélf gebracht worden. Daar was men deze keer namelijk wel objectiever in de berichtgeving, wellicht omdat men over de cruciale informatie beschikte, waarvan Radio 1 kennelijk niet kon worden verdacht!

De feiten: in januari reeds vraagt de Hongaarse nationalistische actiegroep HVIM een demonstratie-vergunning aan bij de stedelijke autoriteiten. Onderwerp van de betoging is verzet tegen de te hoge brandstofprijzen, tijdstip is de tweede week van augustus, de plaats is dezelfde als waar elk jaar op dat tijdstip het Szigetfestival plaatsvindt. Om wat voor reden ook, onachtzaamheid of anders, de vergunning wordt verleend. Wat maakt dat vorige week vrijdag een groep actievoerders, zo’n 25 mensen sterk, zich ter plaatse gaat aanbieden om te demonstreren. Wat vervolgens gebeurt is wat bij ons op elke actie in de Rand ook gebeurt: de opgetrommelde oproerpolitie wil het recht op demonstreren enorm inperken omdat het hun job makkelijker maakt en de militanten willen van dat recht geen afstand doen. Geen leger hooligans of neonazi’s dus, maar nationalistische actievoerders, geleid door één van de HVIM-leiders, Gyula Zagyva, die als onafhankelijke zetelt in de Kamerfractie van Jobbik in het Hongaars parlement. Geen “skinheads”, geen “aanval”, maar net geklede jonge mensen met een geldige demonstratievergunning in hun handen, die echter geconfronteerd werden met een oproerpolitie die naar Hongaarse traditie over meer spieren en wapens dan intelligentie en juridische kennis bezit.

En dus eindigde de actie zo: parlementair Zagyva werd, tegen zijn onschendbaarheid in, opgepakt door politiemannen waaronder enkelen die tegen alle wetten in weigerden hun naam en politie-nummer op het uniform te dragen, de toegelaten demonstratie mocht niet doorgaan en het beveiligingsbedrijf dat voor het Szigetfestival werkte trad bij deze in een burgerlijke zaak op als een ware privémilitie. De arrestanten werden tijdens het vervoer naar de politiecellen mishandeld (een agent sprong zelfs op de rug van een geboeide arrestant) en de eerste vrijgelatenen lieten dan ook reeds aan de pers hun verwondingen zien. De Hongaarse oproerpolitie schreef dus weer maar eens een zwarte bladzijde, vrijdag.