One comment

  1. Om een multiculturele maatschappij te hebben moet men eerst mensen met kultuur hebben, De enigen die zich aan de beschavingsloze multiculturele samenleving à la Tottenham verrijken zijn dezen die er geld en politieke macht uit zuigen (ik bedoel hiermede, wat Vlaanderen betreft, in de eerste plaats, de Socialistische Partij – Allochtonen)., de fanaten van de onnatuurlijke, negatieve discriminatie van het eigen volk, de voorstanders van de odiumcratie.

Comments are closed.