Citaat van de dag: Koenraad Elst over de Breivik-mailinglijst

Al mijn hele loopbaan als publiek intellectueel word ik aan allerlei bewegingen gekoppeld omdat ik ooit eens voor een blad geschreven of een groepering gesproken heb. Het behoort immers tot de zeden der linkse Belgen dat zij alleen met gelijkgezinden omgaan: in hun wereld impliceert louter contact of samenwerking inderdaad gelijkgestemdheid. Bij deze gelegenheid wordt die redenering tot het uiterste doorgetrokken: hier is contact zelfs geen wederzijds contact, het volstaat dat Breivik iemand gelezen heeft, om te besluiten dat er een ‘link’ tussen beiden is, en zelfs een gedeelde verantwoordelijkheid. (…) Ik heb volstrekt geen reden om mij door Breiviks wandaad in verlegenheid gebracht te voelen. Integendeel, ik heb altijd zeer standvastig gepleit voor een vreedzame en intelligente oplossing voor het islamprobleem.’

(Koenraad Elst in ‘t Pallieterke, 3 augustus 2011)