Sharia4Belgium roept in nieuw filmpje op tot geweld op ongelovigen. Ook Filip Dewinter wordt met de dood bedreigd.

In een lange videoboodschap, die via het Youtubekanaal van Sharia4Belgium wordt verspreid, predikt Abu Imran (Fouad Belkacem), de voorzitter van Sharia4Belgium, opnieuw haat, geweld en moord tegenover de ‘kafirs’ (ongelovigen), die hij bestempelt als de ‘vijanden van Allah’. De film van Sharia4Belgium kan je hieronder bekijken:

In de boodschap verhaalt Abu Imran hoe de profeet Mohammed, als voorbeeld voor alle moslims, zijn aanhangers opriep: “Sla hen achter hun nekken en sla iedere kafir onder hen”. Hij vertelt hoe de moslims op dat moment de ‘kafirs’ onthoofdden. Nadat Abu Imran dit citaat brengt, hoort men in de film de Sharia4Belgium-aanhang luidkeels ‘Allah Akhbar’ scanderen.

In de videoboodschap  zwaait Abu Imran ook lof naar terroristenleider Osama bin Laden “die het pad van de profeet volgt”, waarbij hij bovendien de wens uitspreekt dat 100 moslims diens voorbeeld zouden volgen.

Verder in het filmpje bedreigt Abu Imran Filip Dewinter (in de film op 1u43min.). Hij zegt: “11 september 1962 is een tragische dag voor de Umma. Dat is de dag dat Filip Dewinter is geboren”. Dan vervolgt hij: “Ik hoopte dat die dag alle vrouwen een Brugge een miskraam zouden hebben. Allah heeft ons beproefd met die kafir. Moge Allah de aarde zuiveren van die kafir.”

Filip Dewinter, die ook al eerder bedreigd werd door Abu Imran, zal ook naar aanleiding van deze nieuwe bedreiging klacht indienen bij het Antwerpse parket. Filip Dewinter zegt: “Hoeveel keer zal Abu Imran nog kunnen oproepen tot moord en geweld? Tot een moslim de daad bij het woord voegt? Ik druk de wens uit dat justitie hard optreedt tegen deze haatzaaier en geweldprediker.”

One comment

  1. Moet Filip Dewinter eigenlijk wel zelf een klacht indienen? Waarom wordt hij niet daarbij gesteund door iedereen die zich (al was het maar enigszins) Vlaming (of ook maar Belg) voelt? Waarom treedt de overheid niet van ambtswege op? Moest Filip Dewinter die Imam (sic?) met de dood bedreigen, Filip zat al lang in het gevang, denkt u niet? Aansporen tot haat en geweld is toch strafbaar in België, of toch niet? Maar voor dit uitschot geldt dit zichtbaar niet (is dus toegelaten).

    Mijn persoonlijke boodscap aan Iman Abu Imram: Gij hebt mij overtuigt, ik ben bereid u in het martelaarschap te volgen. Maar alleen VOLGEN, NIET VOORGAAN, want dat doet gij toch ook niet. Lees eens wat in de Koran over schijnheiligen en bedriegers staat ! Goede reis naar Afghanistan!

Comments are closed.