Wat nu met de anti-islamiseringsbeweging? Anders Behring Breivik: 4 dagen later…

Enkele dagen na de feiten in Noorwegen geraakt meer en meer bekend over de arrogante en gestoorde Anders Breivik die net geen 100 doden op zijn geweten heeft. Zijn gedrag en eisen aangaande zijn proces bevestigen dit nog maar eens. Los van het feit wat er nu moet worden van de nabestaanden van de betreurde slachtoffers en van diegenen die het drama wél overleefden, wil ik toch even stilstaan bij de gevolgen die deze dramatische feiten hebben op de hele anti-islambeweging.

Zoals iedereen al heeft kunnen vernemen via de media stond Breivik op zijn zachtst uitgedrukt nogal afkerig ten overstaan van de islam. Ondanks het feit dat hij in zijn manifest zwaar uithaalt naar de multicultuur en het cultureel marxisme, blijft hij vooral steken in één van de gevolgen hiervan, namelijk de islamisering van Europa. Krampachtig betrekt hij er partijen bij die zich in Europa verzetten tegen de islamisering en we weten uiteraard dat ook het Vlaams Belang daar toe behoort.

Het Laatste Nieuws stelt vandaag de vraag aan Filip Dewinter wat hij er van vindt dat Breivik in feite hetzelfde verkondigt als het Vlaams Belang. Dewinter countert dit vanzelfsprekend met het argument dat hij de weg kiest van de democratie en van de verkiezingen en niet die van de wapens. Maar toch zal het de komende jaren erg moeilijk zijn voor alle – weliswaar goed menende – initiatieven tegen de islamisering van Europa.

Het probleem en de gevolgen die Anders Breivik nu veroorzaakt heeft zijn niet te overzien. Zijn daden, naar eigen zeggen bedoeld om aan te tonen dat de islamisering moet bestreden worden, hebben net het omgekeerde effect bereikt. De volledige anti-islambeweging is voor de volle 100% in diskrediet gebracht. Multiculprofeten hemelen nu nog meer dan anders hun ideologie op en de woorden xenofobie, racisme en andere superlatieven zijn niet uit de lucht.

Het ergste van al (buiten het feit dat er slachtoffers zijn gevallen uiteraard) is nog dat de man in kwestie geen bal te maken heeft met het nationalistisch gedachtegoed. Ook Filip Dewinter herhaalt deze stelling in het vraaggesprek dat hij vandaag gaf in Het Laatste Nieuws. (lees hier)

Hoe ziet de toekomst er nu uit voor de anti-islamiseringsbeweging? Ik voorspel het volgende: iedere keer wanneer er nu een debat zal plaats vinden, zij het op tv, zij het in een universiteit of hogeschool, zij het ergens anders, zal het onderwerp van het debat, namelijk de mogelijke gevaren van de islamisering in Europa, uit de weg worden gegaan. En dit is ook logisch, Anders Breivik heeft daar nu een perfecte reden voor gegeven. Het debat zal automatisch uitdraaien op een welles-nietes discussie of de anti-islamiseringsbeweging nu al dan niet medeverantwoordelijke is voor de slachtpartij in Noorwegen. Uiteraard is het antwoord daarop: neen! Maar probeer daar de tegenstander maar van te overtuigen.

Alsof het nog niet erg genoeg was dat heel deze beweging in de richting van Israël aan het schuiven was, met de pro-zionistische stelling dat Israël de voorpost is van Europa, krijgt deze beweging nu ook nog met dit probleem te kampen. De kern van de zaak: “Europa Europees, de islam is geen onderdeel van onze Europese identiteit en zal dat ook nooit worden”, lijkt door deze twee zaken nu wel erg ver weg.

Overigens veelzeggend is dat deze Noorse ‘Tempelier’ die in zijn ‘strijd’ op zoek ging naar ‘geestesgenoten’ ook een e-post stuurde naar Vlaams Belang Kamerlid Tanguy Veys. Ik betwijfel of Tanguy blij is met deze strijdvaardige toenadering vanuit Scandinavië, maar de ‘Israëlliefde’ van het Gentse kamerlid heeft hier natuurlijk zeer veel mee te maken.

Hopelijk keert het tij in het rechts-nationale kamp en wordt snel ingezien dat Israël géén en nooit een bondgenoot kan zijn in onze Europese, rechtse en volksnationalistische strijd. Ook niet als het over de islamisering gaat en zeker niet wat de multicultuur betreft. De steun aan Israël en de energie die er wordt ingestoken werken trouwens contraproductief en zijn een serieuze ‘waste of time’.

Een anti-islamist die de anti-islamiseringsbeweging met zijn daden op één dag tijd ten gronde richt. Anders Behring Breivik deed het!

One comment

  1. Ten gronde? Welnee, geen apocalyptische denkbeelden scheppen alstublieft! De argumenten tegen massa-migratie zijn zo actueel dat deze sterker zullen zijn dan de geflipte vrijmetselaar Anders Breivik.

    Dit is wel een tegenslag. Maar is de anti-migratie beweging zo slap dat zij geen 1 tegenslag kan verwerken? Ik mag hopen van niet en dat is ook niet zo.

Comments are closed.