EU-commissaris Malmström boos op Italië en Frankrijk over het ‘schenden’ van het Schengenverdrag

Frankrijk en Italië hebben de geest van het Schengenverdrag overtreden toen ze dit voorjaar een stevig robbertje uitvochten met de EU over de aanpak van de Noord-Afrikaanse migrantenstroom naar Europa. Dat heeft bevoegd eurocommissaris Cecilia Malmström maandag gezegd. Ze moest wel toegeven dat beide landen de facto geen regels overtreden hebben.

“Vanuit een formeel standpunt waren de stappen die de Italiaanse en Franse autoriteiten ondernamen in lijn met het Europees recht”, liet Malmström maandag optekenen. “Niettemin betreur ik dat de geest van de Schengenregels niet ten volle gerespecteerd is.”

Naar aanleiding van de Arabische omwentelingen waagden ruim 25.000 -voornamelijk economische- migranten de oversteek naar Italië. Rome was niet van plan hen alleen op te vangen en deelde tijdelijke verblijfsvergunningen uit waarmee de migranten vrij naar zowat alle Europese landen konden doorreizen.

Heel wat migranten trokken meteen naar Frankrijk, dat heel wat Noord-Afrikaanse minderheden telt. Een verbolgen Parijs begon daarop treinen te blokkeren aan de grens en opnieuw controles uit te voeren op het grensoverschrijdend verkeer.

Malmström betreurt die gang van zaken. Volgens haar is er nood aan een “coherente interpretatie en vlotte implementatie” van de Schengenregels rond het vrij verkeer, “een van de meest tastbare, populaire en succesvolle verwezenlijkingen van het Europese project”.

Zowel Frankrijk als Italië riep in nasleep van de strubbelingen op tot een herziening van het Schengenakkoord, hoewel heel wat andere lidstaten daar niet voor staan te springen. Malmström oppert een “sterkere evaluatie en monitoring” van de regels, waartoe de commissie in september voorstellen op tafel zal leggen. (Bron: Belga)

2 comments

  1. Als men nu eens gewoon de Schengenverdragen aanpast door enkel inwoners met de nationaliteit van een van de lidstaten vrij verkeer toe te staan, zou die veel te vlotte doorstroom van migranten onmogelijk zijn. Samenwerking tussen landen binnen de EU zou zich niet enkel moeten voordoen op economisch vlak. Ook op politiek en sociaal vlak moeten ze elkaar kunnen bijstaan. Dit kan namelijk door grenzen gesloten te houden voor verschillende migranten zodat ze zich niet van hier naar daar kunnen verplaatsen binnen de EU.

  2. En zo wordt het beeld aangehouden dat Europa ‘overspoeld’ wordt door vluchtelingen, terwijl wij in werkelijkheid maar een fractie van het mondiale aantal vluchtelingen over de vloer krijgen. Het zijn net de (iets minder arme) buurlanden die het gros van mensen in nood moeten opvangen.

Comments are closed.