Meer bekend over Anders Behring Breivik

Langzamerhand komt er meer naar voren over wat deze man bezielde om het vuur te openen op een jeugdkamp van sociaal-democratische jongeren en een bom te laten ontploffen in het centrum van Oslo. Hoewel over zijn motieven door de Noorse politie wordt verteld dat deze nog niet bekend zijn, lijkt alles erop dat hij de partijpolitieke machthebbers van Noorwegen in het hart heeft willen raken op een zo gruwelijk mogelijke manier.

Toch is er wel een een uitgebreid manifest verschenen en een video, die aan de dader worden toegeschreven en dus inzichten kunnen geven over zijn motiveringen. In de video presenteert hij zichzelf als een christen, Churchilliaans concservatief, economisch liberaal en daarbij als tegenstander van het marxisme en het multiculturalisme.

Het via het internet verspreide manifest is zeer lang, maar liefst 1516 bladzijden en bestaat uit drie delen, een schotschrift , een getuigenis en een actieplan. Ook heeft hij een kort dagboek bijgehouden, zijn acties stap voor stap beschrijvend. De Amerikaanse omroep CNN heeft enkele delen eruit gevist en op haar webstek gezet.

Op maandag wordt Anders Behring Breivik voorgeleid voor de Noorse rechtbank te Oslo, dan weten we wellicht ook waarom hij overging tot dergelijke daden.