Dader aanslagen Oslo gekend

De dag na de aanslagen in Oslo is de dader gekend; het zou gaan om een zekere Anders Behring Breivik. Volgens de pers noemt de man zich nationalist, is hij een fundamentalistisch christen, maar tevens vrijmetselaar, en heeft hij een afkeer van de multiculturele samenleving. Zijn bom maakte hij op dezelfde wijze als eerder Timothy McVeigh die op dezelfde manier een Amerikaans federaal overheidsgebouw in Oklahoma City opblies in 1995. Tevens zou de kans bestaan dat er nog andere mensen bij betrokken zijn.

Uiteraard wens ik dit verlies aan leven door dit soort extremistische en gewelddadige wijzen te  veroordelen. Als de man beweert dat hij een nationalist en overtuigd christen is, dan wil ik hier echter ook zeer grote “maar’s bij plaatsen. Ten eerste leert men als christen dat men niet mag doden, de enige uitzondering is de aanval op het geloof waar men een kruistocht tegen kan inroepen. Maar dit dan uiteraard ook niet als individu. Bomaanslagen plegen tegen geloofsgenoten vindt echter geen enkele rechtvaardiging in het christendom. Ten tweede is men als nationalist geen kastijder van het eigen volk. Als nationalist wenst men z’n volk te beschermen en te bewaren, niet het doen omkomen in een explosie van glas en metaal.

Waar ik ook voor wens te waarschuwen is het volgen van een plat anti-islamdiscours waarbij een gegeven als identiteit volledig gepolitiseerd wordt. Men is geen nationalist omdat men tegen de islam is en men is geen christen omdat de ander moslim is. Nationalist is men omdat men het beste voorheeft met het eigen volk, christen is men omdat men het christelijke geloof omarmd heeft als totaalpakket, niet de stukken die men aanstaat. Deze extremist, want ik heb geen enkel probleem hem zo te noemen, vertrekt vanuit de zeer foute veronderstelling dat een nationalist strijdt uit haat. Dat is fout, nationalisme vertrekt immers logischerwijze vanuit een zeer christelijke visie op de wereld.  Een nationalist strijdt immers niet omdat hij haat wat tegenover hem staat, maar omdat hij liefheeft wat achter hem ligt.

Persoonlijk, en met mij heel RechtsActueel, spreek ik de hoop uit dat de man gestraft wordt volgens de ruimte die wet geeft en zijn straf op geen enkele manier ontloopt. Dwazen die denken zijn voorbeeld te volgen en door één of ander toeval dit zouden lezen, wens ik tenslotte nog te waarschuwen: dit berokkent uw volk meer schade toe dan dat het positieve effecten heeft. Die laatsten bestaan immers niet.

God hebbe de ziel van de slachtoffers en moge Hij de families en vrienden bijstaan.