De Nijmeegse juwelier en allochtone criminaliteit

Het is een eigentijds verhaal en dus ook gelijk een bijzonder treurig verhaal. Een Nijmeegse juwelier die de afgelopen jaren acht keer  is overvallen. En dat steevast door jonge Marokkanen en Antillianen, twee groepen die ook landelijk trots in de bovenste regionen verkeren waar het de criminaliteit betreft. Bij de laatste overval, in de maand april van haar jaar 2011, liep juwelier Jos Kamerbeek een gebroken rug en een gedeeltelijke dwarslaesie op. En toen zocht hij de publiciteit op.

De man kondigde vervolgens vorige week in de media aan dat hij jonge Marokkanen en Antillianen zou gaan weigeren in zijn zaak. Vanuit zijn rolstoel gaf Kamerbeek uitleg over zijn keuze voor een dergelijk deurbeleid en vertelde daarbij te hopen tot een proces komt. Het duurde uiteraard niet lang voordat het landelijke anti-discriminatiebureau in de media kwam opdraven, ze hadden al één anonieme aanklacht ontvangen en gingen een aanklacht voorbereiden.

In het discussie programma Hollandse Zaken op de omroep MAX werd een hoop duidelijk over hoe de verschillende groepen een positie hebben innemen. Marokkanen worden altijd gediscrimineerd,  minderhedenorganisaties willen meer geld hebben om problemen op te lossen, zijn ondernemers de criminaliteit spuugzat en de criminoloog verteld dat maar 16 procent van de winkelovervallen tot een veroordeling leiden. Sommige minderheden (Surinamers) blijken vreselijke last te hebben van andere minderheden (Marokkanen)

Het waren kortom  allemaal stellingnamen en posities die al bekend waren voor wie het nieuws een beetje volgt. Toch denk ik niet dat deze juwelier heel veel anders kon, dan een dergelijke stap nemen, puur vanuit zijn positie gezien. Het is nu aan de rest van de samenleving om vast te stellen en te handelen vanuit het gegeven dat er gewoon niet met alle soorten volkeren samen te leven valt. Dat is althans mijn conclusie. Maar ik heb zelf nog wel iets interessants geleerd in het MAX-debat.

Wist u bijvoorbeeld wel dat anti-discriminatiebureau´s in Nederland ZELF minderhedenorganisaties opbellen met de vraag of ze nog een klacht willen indienen?