Frank Vanhecke stapt misschien op bij Vlaams Belang…

Zonder enig probleem zal ik toegeven dat het Vlaams Belang, toentijds nog Vlaams Blok, één van mijn eerste kennismakingen was met politiek. Destijds was het de enige partij die de problemen durfde aankaarten die in een gemeente als Borgerhout prominent aanwezig waren en nog steeds zijn. Ze ging op een zeer kleine periode van een kleine partij naar een partij die een kwart van de Vlaamse stemmen haalde. Was die partij perfect onder het voorzitterschap van Vanhecke? Nee, daar waren ook genoeg geschillen. De reden daarvoor is simpel, het Vlaams Blok/Belang kende qua samenstelling een zelfde structuur als het Franse Front National. Het was een federatie van mensen die door hun engagement in het verleden de radicale Vlaamse Beweging overlapten. NSV!’ers zorgden voor het merendeel van de studentenvertegenwoordiging. Zonder dat de NSV! een puur Vlaams Belang club was. Met het hand op het hart kan ik bijvoorbeeld persoonlijk zeggen dat tijdens mijn, zeer actieve, periode bij de NSV! nooit enige bemoeienis, noch enige druk of andere pogingen tot bijsturing is geweest vanuit het Vlaams Belang. Uiteraard waren er mensen die geloofden dat het Vlaams Belang dé partij was, maar voor elke persoon die die visie uitdroeg was er minstens één die daar anders over dacht en was er ook minstens één die daar radicaal anders over dacht.

Dit voorbeeld van de NSV! enkel maar als illustratie om aan te tonen dat het Vlaams Belang een koepel vormde van mensen die hun engagement voordien bij een andere organisatie hadden en hun loyaliteit, en vaak ideologische visie, aan die organisatie meenamen naar het Vlaams Belang. Men kan hetzelfde zien in het Franse Front National dat indezelfde mate zeer uiteenlopende visies onder zich heeft (nieuw-heidenen tot traditionalistische katholieken, jacobijnen tot regionalisten, etc.). De incidenten die men nu vaak ziet, kennen een mengeling van oorzaken. Vaak zijn er persoonlijke conflicten, die hun oorsprong hebben in ideologische, maar vaak zijn er ook ideologische conflicten die dezelfde afbakeningen vormen als de persoonlijke conflicten. Dan heeft men een zeer symbolisch conflict en zullen mensen ook sneller geneigd te zijn om vanwege ideologische redenen een kant te kiezen in een persoonlijk conflict. Wie hierin wil lezen dat ik refereer naar de situatie in Gent is trouwens verkeerd.

Wat was er dan anders onder Vanhecke? Vanhecke ging praten met mensen en in die periode werd er ook nog gepraat tussen mensen. Machtsspelletjes waren er uiteraard altijd, dat is eigen aan politiek, maar de druk van buiten en een voorzitter die desnoods gans het land afreed, zorgden ervoor dat die onderhuids bleven.  De sfeer is momenteel echter compleet, excuseer mij de woorden, �naar de kloten�. Kritiek op het Vlaams Belang, zij het onderbouwd of sloganistisch worden op dezelfde manier beantwoord: met gescheld. Beide vormen heb ik geprobeerd, ik heb geen enkel verschil in reactie mogen ervaren. �Men is een verrader, men weet er niets van, men moet het maar aftrappen, etc��. Goedbedoelende mensen worden meegetrokken in een molen van venijning en giftig uithalen en media als Facebook zijn daar maar al te handig bij. Opmerkingen zonder enige lichaamstaal, context of intonatie verworden daarbij tot ganse scheldpartijen van een bedenkelijk niveau. Als iedereen nu al eens eerlijk een pint ging drinken op caf� zou er al veel minder problemen zijn. Dat klinkt sloganesk, maar is helaas de werkelijkheid. Ondertussen stelt Vanhecke dat de afname van het partijlidmaatschap van de Belfortploeg moet ongedaan worden voor 11 juli of dat hij opstapt. En wars van alle scheldpartijen; Vanhecke verliezen na Koen Dillen is een zwaar symbolisch verlies.

Maar goed (nu ja, ‘goed’). Een ernstige situatie die mijn volledige aandacht vereist in de familiale sfeer ontneemt mij de zin volledig om een uitgebreide analyse te maken van deze situatie in het Vlaams Belang of veel structuur aan te brengen in deze tekst. Niet dat ik al veel zin had om een rotte situatie helemaal te gaan omschrijven. Verwacht wel iets na 11 juli, in de mate dat mijn persoonlijke situatie het toelaat, een interessante aankondiging op mijn persoonlijke weblog. (klik hier)