Kraainem in Vlaamse handen

Aangezien de Vlaamse regering niet geneigd schijnt dergelijke provocaties te beantwoorden met wat meer dan het aanhoudend niet benoemen van de wetsovertreders in kwestie – iets wat Voorpost niet meer dan normaal vindt – nam de radicale Vlaamse Beweging zich de vrijheid zelf deze provocatie te beantwoorden. Voorpost en TAK blokkeerden de toegangswegen naar de imperialistische samenkomst en stoorden deze in zoverre mogelijk.

Franstalige imperialisten werden onthaald met slogans, spandoeken, affiches en fluitconcerten en kregen op die manier te horen dat Kraainem Vlaams is en zal blijven.

De gemoederen liepen bij momenten heet aan door regelrechte provocaties vanwege onder andere de taalwetsovertreder Van Hoobrouck, would-be burgemeester van Wezembeek-Oppem, maar de Voorpostmilitanten hielden het rustig. Ze wisselden al eens van uitvalsbasis bij hun protest tegen de Franstalige imperialisten, een aantal van hen wist door te dringen tot de meeting van de Franstaligen om daar zijn protest te laten horen (en werd daarom, zoals het in de democratie op zijn belgisch past, opgepakt), ze hingen de correcte vlaggen op aan het oud gemeentehuis (de Vlaamse en de Dietse), voorzagen de imperialisten van het nodige discussiemateriaal (een omelet kan je niet maken zonder eieren te breken), maar gedroegen zich correct, zoals Vlamingen dat gewoonlijk doen, ook als hun grondgebied bedreigd wordt door franskiljonse veroveraars.

Actieleider Luc Vermeulen loofde de verzamelde militanten voor hun aanwezigheid en inzet en beloofde de Franstaligen dat vanaf nu elke provocatie zou beantwoord worden vanaf de plaats waar die best beantwoord wordt: de straat.

Voorpost houdt eraan woord te houden en zal in de komende weken nog een aantal keren van zich doen spreken. De Franstalige imperialisten weten waaraan ze zich te houden hebben: ze zijn de grens al lang overgestoken, ze weten dat ze ons gebied proberen te veroveren, wij zullen hen terugslaan. Genoeg gepraat, genoeg onderhandeld, genoeg tijd verloren. Onze boodschap, zowel aan de Franstaligen als aan de Vlaamse regeringsonderhandelaars: tot hier en niet verder. Tijd voor onafhankelijkheid. Met teruggave van wat ons eerder ontstolen is, zonder opgave van wat van ons is.

België barst!