Via deze verwijzing (klik hier) kan je een deel van de geviseerde bedrijven terugvinden. De bewuste code ‘BBB’ staat voor ‘Blanc, Bleu, Belge’, wat slaat op een term die bij de veehandelaars wordt gebruikt als het gaat over raszuivere koeien. De PVDA is in shock omdat ze menen dat daarmee de werknemers met dieren vergeleken worden. Pure emo-praat lijkt me. Maar goed, de andere gebruikte vermeldingen ‘geen vreemdelingen’ of ‘geen Arabieren’ laten iets minder aan de twijfel over.

De vraag die men moet stellen is echter niet of bedrijven in het verleden zouden gediscrimineerd hebben bij het kiezen van werkkrachten, doch wel waarom die bedrijven overgaan tot deze drastische maatregel. Nu lijkt het alsof de bedrijven grote criminele organisaties zijn die een onbetwistbare haat hebben jegens vreemdelingen. Niets is natuurlijk minder waar! Het feit dat pakweg een C&A of een Interbrew overgaan tot het weigeren van vreemdelingen op hun loonlijst heeft alles te maken met negatieve ervaringen met voorgaande vreemde werknemers. Wanneer een grote kledingzaak vaststelt dat er diefstallen gepleegd worden door het personeel en wanneer dan nog eens blijkt dat het telkens om werkkrachten van vreemde origine gaat, dan trekt men een definitieve lijn onder het aanwerven van vreemdelingen, dat lijkt me een logisch gevolg.

Anderzijds ben ik van mening dat elke werkgever (ook de overheid) het recht moet hebben om werkgevers te weigeren op basis van criteria die het zelf hanteert. Als dit gaat over huidkleur, dan is dat maar zo. De werkgever zal daar wel andere redenen voor hebben dan ‘onversneden racisme’. In de omgekeerde richting is blijkbaar alles toegestaan en krijgen werkzoekenden van vreemde origine meermaals voorrang op de blanke, Vlaamse werkzoekende. Het schrijnende is dat dit voornamelijk van toepassing is bij… overheidsinstellingen! Positieve discriminatie heet dat dan.

Wat ons wel meteen opviel bij de nieuwsberichten hieromtrent is de aanwezigheid van United Colors Of Benneton op de beruchte ‘zwarte lijst’ (what’s in a name). Deze kledingketen profileert zich in reclamecampagnes steevast als multiculturele vaandeldrager. Affiches met een zwart paard dat een wit paard aan het bevruchten is, een blanke baby die gezoogd wordt door een negerin, een blanke vrouw en een neger die een Chinese baby vasthouden en ga zo maar door. Nu zou deze firma ook geweigerd hebben om vreemdelingen in dienst te nemen. Ik geef toe dat we op de redactie eens hartelijk gelachen hebben met deze hypocrisie van Benneton!

Ondertussen liet Delhaize al weten dat het onterecht op deze lijst staat, wat ons doet vermoeden dat bij het opmaken van de lijst met de natte vinger gewerkt werd. Delhaize heeft een expliciet beleid dat discriminatie zou afzweren wat leidde tot het feit dat Delhaize nu 28 nationaliteiten onder haar werknemers telt, wat de slotsom brengt op 1000 vreemde werknemers op een totaal van 16.000.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: