In de aanloop naar het Vlaams Nationaal Zangfeest van 2011 sprak ReAct met voorzitter Erik Stoffelen van het organiserende ANZ.

Wat mogen we verwachten van ‘t komende zangfeest?

Op het zangfeest zal samenzang opnieuw centraal staan.  Het is een unieke belevenis om met duizenden flaminganten, van allerlei verschillende gezindheden, in verbondenheid te genieten van onze rijke liederenschat.  Belangrijk is dat we dit actief kunnen beleven door mee te kunnen zingen.  Uiteraard is het Zangfeest een Vlaamse hoogdag.  Een toespraak van de voorzitter van het ANZ mag en kan dus niet ontbreken!

Wat doet het ANZ zoal buiten het zangfeest?

Onze ambities zijn groot, maar onze middelen uiterst beperkt.  In die zin moeten we toch zuinig zijn met wat we doen.  Dankzij de steun van vele sympathisanten slagen we er toch in om ons prachtig digitaliseringsproject jaar na jaar meer gestalte te geven.  Zo zorgen we ervoor dat onze rijke liederenschat niet verloren gaat voor het nageslacht en op een eigentijdse manier beschikbaar blijft voor o.m. koren, in binnen- en buitenland.

Krijgen jullie subsidies of andere overheidssteun?

Neen, het is ooit anders geweest maar cultuurminister Bert Anciaux heeft geoordeeld dat hier een einde aan moest komen.  Dankzij vele sponsors en giften van overtuigde Vlamingen slagen we erin om het Vlaamse hoofd boven water te houden.  Dat dit in crisistijden niet makkelijk is, hoeft geen betoog.  Elke financiële steun is dus meer dan welkom.

Waarom moeten mensen zeker naar ’t zangfeest komen?

Wie aanwezig is op het zangfeest helpt ons financieel.  Maar wat belangrijker is, we slagen er al enkele jaren achter elkaar in om telkens enkele honderden aanwezigen meer te trekken.  Zo tonen we daadwerkelijk aan dat de Vlaamse Beweging allesbehalve dood is.  En wat nog belangrijker is, de Vlaamse Beweging kan en moet die dag een duidelijk Vlaams signaal geven!  We dachten dat de verkiezingsuitslag duidelijk was, maar blijkbaar nog niet duidelijk genoeg als we de Franstalige politici en vertegenwoordigers van unitaire vakbonden en ziekenfondsen horen.  Het motto ‘onze toekomst in eigen handen’ is dus actueler dan ooit!

Wat denk je van de huidige politieke impasse?

Vrolijk kan je er moeilijk van worden.  Het bewijst alleen maar dat bestuur – laat staan goed bestuur – in België eigenlijk niet langer mogelijk is.  Dat wist zelfs Yves Leterme al enkele jaren geleden toen hij zeer correct opmerkte dat het Belgisch overlegmodel zijn grenzen bereikt had.  Men probeert de publieke opinie te bewerken door de voorstanders van meer Vlaamse autonomie af te schilderen als karaktergestoorden en weet ik wat.  Ik merk evenwel op dat de Vlaamse resoluties in het Vlaamse Parlement gestemd werden door vele politieke fracties en dat deze resoluties in het Vlaamse Regeerakkoord afgedrukt staan.  Ons Vlaams geduld raakt echter op en wij vinden het nodig dat Vlaanderen zijn toekomst eindelijk in eigen handen neemt!

Is het ANZ voor Belgische evolutie of Vlaamse revolutie?  Of iets tussenin?

Het ANZ is niet bang voor onafhankelijkheid, integendeel.  Vlaamse onafhankelijkheid wordt al jaren bepleit op het Zangfeest.  Elke stap vooruit in deze richting verdient dus onze steun, maar het moet dan wel een stevige stap vooruit zijn zonder nieuwe ondemocratische blokkeringsmiddelen!  België is immers al lang geen democratie meer.  Meer en meer mensen zien dit gelukkig in en beseffen dat een onafhankelijk Vlaanderen niet langer dromerij is maar een realistisch alternatief.  Het is aan de voorstanders van deze optie om hier zo veel mogelijk mensen warm voor te gaan maken.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Trending

%d bloggers liken dit: