Extreem rechts heeft het wèèr gedaan

Dat, althans, kon worden gepuurd uit volkomen onverdachte bronnen: Het Parool en De Volkskrant. Om hun hoogst originele kijk op de actualiteit nog geloofwaardiger aan de mens te brengen, hebben beide onverdachte media extreem rechts gekoppeld aan… Donald Trump. Extreem rechts – en let op extreem – is bij ons namelijk aan de kant gaan staan van de protesterende boeren over onze noordergrens en die kant blijkt ook die vreselijke Trump te hebben gekozen. Naar de mening van dat verschrikkelijke Amerikaanse kind – enfant terrible voor de goede verstaander – rollen de Nederlandse boeren namelijk de straat op voor een rechtvaardige zaak. Omdat ik zelf van boerenafkomst (afdeling groenten en fruit) ben, voel ik mij best in mijn sas aan dezelfde kant als Heer Donald die in de ‘goede pers’ het voorspelbare etiket extreem krijgt opgekleefd en alsof dat op zich nog niet erg genoeg was, wordt de eigenzinnige Yankee ook nog voor rechts gescholden. Van overtreffende trap gesproken. Een mens zou erom lachen als het niet zo triestig was.

Nu geven sommige journalisten van tegenwoordig wel af en toe de indruk dat zij niet weten dat hun dagelijks brood wordt gebakken van graan dat op akkers wordt gezaaid en daar in rijpe toestand wordt geoogst en in schuren wordt getast en gedorst, tot het dan uiteindelijk in een bakkerij belandt en daar in een oven wordt gebakken en vervolgens uitgestald op schappen, waar het voor hoe langer meer centen af wordt gehaald en overhandigd aan de huisvrouw of –man die het als dagelijks brood aan haar/zijn huisgenoten voorzet. Wel te verstaan: zolang haar/zijn ‘bruine’ het nog kan trekken. En met die bruine ben ik dan als vanzelf bij extreem rechts terechtgekomen, al ben ik géén reguliere lezer van Het Parool en evenmin van De Volkskrant, die de extreem rechtsen gemis aan ‘nuance’ verwijt in hun boerenoordeel. Wat is er naar de politiek altijd correcte mening van beide persorganen dan zo verkeerd aan dat oordeel van extreem rechts en extreem Trump?

Dat zij zomaar klakkeloos regels lijken goed te keuren die door tuchteloze boeren met tractoren overtreden worden, zodat tuchtvolle marechaussees zich geroepen voelen om ter beveiliging van eigen vege lijf en dito leden hun wapen op scherp te zetten en er – gelukkig – iets minder scherp mee te schieten. Dat extreem rechts en extreem Trump dat zowaar afdoen als grof machtsmisbruik, ja zelfs als pure provocatie, daar wil Heer Donald natuurlijk extra stemmen binnen mee rijven. Geldt misschien minder voor extreem rechts bij ons, dat stemmen trekt aan de lopende band, bij manier van spreken. Ja, geldt heb ik met dt geschreven, maar volgens de stroomlijn-media is er bij extreem rechts aan geld zonder t ook geen gebrek. Misschien eens een lading euro’s richting armlastige boeren.NL versassen? Niet dat daarmee de kritiek van Parool en Volkskrant zou stilvallen, want voor links geldt als een koe de waarheid ‘Eèns rechts, altijd slinks’ als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom, ja dààrom, heeft rechts het altijd gedaan, zelfs al doet het niks. Heb j’em? In intellectuele (linkse?) kringen noemen ze zoiets een ‘sofisme’. En nu jij !

4 comments

  1. Thumb Down als je een krankzinnige linkse deugmens bent LOL

  2. Kijk gewoon hoe krankzinnig de linkse deugmensen worden !

  3. De brave kudde gaat links, de zwarte schapen gaan rechts: dit is het oordeel van de moderne academische elite. Deze mensen zijn heden waarlijk god geworden.

Comments are closed.