[ReactGesprek] De parallelle samenleving

Een parallelle samenleving, wat is dat nu eigenlijk en wat wordt er mee bedoeld? De term komt de laatste jaren steeds vaker voorbij. Zo spreekt zelfs het Amsterdams gemeentebestuur de afgelopen weken in deze termen, wanneer het gaat over de problematiek van de drugscriminaliteit en de enorme veiligheidsdreiging die dit voor de stad tot gevolg heeft. Kortom de parallelle samenleving is misschien zelfs al een realiteit. Het panel bespreekt hoe een mogelijke parallelle samenleving vorm te geven en het belang van levensstijl en esthetiek hierin.

De parallelle samenleving ReactGesprek

Gasten:
Faust Lanser; uitgever Dietse Bazuin
Joost Topderduinen podcaster
Reinout Eeckhout; voorzitter van IDNL
Alexander Wolfheze traditionalistisch schrijver
Géza Hegedüs politicus van IDNL

Bronnen:
The Benedict Option
De kleine aarde
De kolonisatie van Europa (hfst 1)door Guillaume Faye