(OPINIE) Tomas Boutens: ‘Zowel NAVO als Poetin imperialistisch, daaronder kreunen vrije volkeren altijd’

Oud-militair en bekend Nationalist Tomas Boutens heeft zijn mening gegeven over de oorlog Rusland-Oekraïne die losgebarsten is. Hier zijn visie.

“Hoe sta jij tegenover het Rusland / Oekraïne – conflict?” Het is een vraag die me de voorbije dagen nogal vaak gesteld werd, een vraag, die ik steevast beantwoordde met: “het is lang niet zwart/wit”, of een variant daarvan…

Zonder in te gaan om de complexiteit van de (ontstaans)geschiedenis van beide landen, hun betrekkingen of hun economische troeven, de energierelateerde kwesties en de geopolitieke details, kan ik niet anders dan het volgende vaststellen:

Is de invasie van Oekraïne een schending van de souvereiniteit van dat land? Ja.

Maar…. is dat (minstens ten groten dele) het gevolg van de gebroken Navobelofte niet verder oostwaarts te expanderen en een decennialange opbouw van militaire macht door de Navo aan Ruslands grenzen? Eveneens ja.

En wat te denken van de bevolking van de Donetsk en Loehansk? Zijn zij niet ‘een ander Volk’ dan de Oekraïners en hebben zij bijgevolg geen recht op een eigen staat? Is hun verlangen zo anders dan ons Vlaamse verlangen? En wat dan te zeggen van Kosovo en de Navo-houding dááromtrent destijds?

Maar… is Poetin, minstens in zijn wortel, een communist, laat het dan nog een nationaal-communist / staatskapitalist zijn en is het communisme sinds zijn ontstaan geen bedreiging voor het Westen? Eveneens en volmondig ja.

Neemt Poetins beleid het nogal eens niet te nauw met burgerrechten en vrijheden? Dat klopt, maar het is niet dat onze eigen regering bijzonder goed scoort op die vlakken… Het optreden van de Russische politie tegenover manifestanten afkeuren maar eenzelfde optreden door de belgische politie (zie de anti-CST manifestaties) goedkeuren, is hypocrisie… Maar het ene kwaad spreekt het andere niet goed, in geen van beide richtingen…

Doch… Poetin hecht waarde aan de eigenheid van zijn Volk en verwerpt resoluut al wat die bedreigt, daar waar de Navo slechts waarden predikt die ook óns Volk en haar toekomst bedreigen… ook dat moet gezegd worden.

Zowel de Navo als Rusland tonen zich echter imperialistisch en onder het imperialisme kreunen vrije Volkeren áltijd. Bijgevolg kan ik persoonlijk geen ‘goede’ en geen ‘slechte’ partij zien. Wat wel zeker is, is dat Oekraïne zo dwaas was in het gefleem van de Navo en de EU te trappen en nu, in de steek gelaten, geconfronteerd wordt met een onmogelijke strijd.

Beter ware het geweest als Rusland niet verder was getrokken dan de eerder genoemde regio’s en dat de Navo duidelijk gesteld had Oekraïne nooit te zullen inlijven… maar wie ben ik…

De Oekraïnse soldaten, militieleden en burgers die nu vechten en sneuvelen op de bodem van hun vaderland verdienen álle respect, want zij zijn wellicht de minst schuldige partij in – opnieuw – een lamentabele oorlog tussen broedervolkeren…

Laten we hopen dat het snel voorbij zal zijn en een nieuwe vorm van stabiliteit – hoe wankel die in realiteit ook moge zijn – in de regio terugkeert.

Ten einde een verdere globale militaire escalatie te voorkomen, heeft het Westen zich in haar reactie echter eerder zwak getoond. Niet alleen Poetin, doch ook andere spelers op het mondiale veld hebben dit gezien en trekken daar conclusies uit, die tot handelen zullen leiden. De machtsverhoudingen verschuiven en de kans bestaat dat sommigen in de zwakte van het Westen hun kans schoon zullen zien om ongehinderd oude agenda’s door te drukken… de wereld zal nóg instabieler worden en minstens economisch zullen we allen de prijs betalen.

Rest me nog 1 ding te zeggen in deze kwestie…

Zoals zo vaak verdelen wij Vlamingen onszelf té gemakkelijk over uiteenlopende meningen betreffende kwesties in andere landen, daar waar wij in eigen land met meer dan genoeg problemen geconfronteerd worden (overheidscorruptie, groeiend totalitarisme, verlies van rechten en vrijheden, etnische spanningen, ‘superdiversiteit’, woke-nonsens,…)… problemen, die wij alleen sámen het hoofd bieden kunnen…

Ook dat is iets om misschien even bij stil te staan.

T.B.

Tomas Boutens

6 comments

  1. Poetin had uiteindelijk geen ander keuze. Men was bezig het zeer corrupte land Oekraine in te lijven bij de Navo. In dat geval kon de ganse Navo oorlogsmachine in gang gezet worden om heel dit klote land te gaan verdedigen. Dan zou overal in Europa de krijgswet kunnen uitgeroepen worden en was het na de Corona farce, helemaal gedaan met onze vrijheden en was de NWO onmiddellijk een feit. Navo, Europa en de Amerikanen braken hun beloften om na de eenmaking van Duitsland en het ontbinden van Warschaupact de vroegere landen onder Russische sfeer, hun neutraliteit te garanderen. Inkt was nog niet droog of men verbrak het akkoord en het Westen begon deze landen in te palmen middels het zwaaien met de geldbeugel (ons geld eigenlijk). Sedert het einde van WO II zijn de Europese landen nog altijd quasi bezet en onder Amerikaanse invloedsfeer. Kijk maar naar de hier gestationeerde kernraketten en basissen.De Navo welke destijds enkel werd opgericht om West-Europa te verdedigen, gaat nu zelf op de imperialistische toer en helpt overal in de wereld de Amerikanen om hun bezetting en plundering van andere landen uit te voeren. We verwijzen hier naar de Navo bombardement in onder meer Irak en Syrië. De Navo is gewoon een verlengstuk geworden van de imperialistische oorlogsmachine van Amerika welke, onder het mom van peacekeeping, gans de wereld in vuur en vlam blijft zetten om er overal marionetten aan de macht te brengen, zodat ze deze landen gemakkelijker kunnen blijven plunderen. Het is dan ook zeer belachelijk dat tal van landen welke heden gebukt gaan aan onder machtsgreep van het WEF, Bilderberg, Big Pharma, Klaus Schwab, enz. en enkel nog maar de door die monsters gesteunde marionetten als regering hebben en dus quasi totalitair bestuurd zijn, het lef hebben om Poetin met de vinger te wijzen. In vrijwel al deze landen zijn onder het mom van de Corona plandemie bestrijding, al de burgers hun vrijheden quasi afgeschaft en werd zelfs in de meeste van die landen zelfs de Grondwet compleet met de voeten getreden. Al deze landen zouden beter eerst voor eigen deur vegen want hun dictatuur en gijzeling van de eigen bevolking, is veel erger dan wat er nu in Oekraine aan het bgebeuren is. Stop dus met deze hypocriete verontwaardiging want het is gewoon grotesk!!! Al deze gebeurtenissen passen trouwens perfect in het draaiboek naar een NWO want de verdere exodus naar Europa onder een nauwelijks verholen vorm van lepe mixing, gaat nu onverdroten verder. Alles is dus met alles verbonden. Het strategisch plan wordt verder uitgevoerd.

    1. De VSA manipuleren EU en haar lidstaten dat lijkt mij evident. De bedoeling is uiteraard de NAVO uit te breiden richting Moskou en Rusland geostrategisch en economisch te verzwakken. Het zwakke punt van Poetin is de afwezigheid Oekraïense bondgenoten. Vandaag overheerst het beeld in de media dat een ganse natie verenigd is in de strijd tegen een externe Russische agressor. Poetin maakte een inschattingsfout en zit nu op een hellend vlak dat Rusland nog meer pijn dreigt te doen. De NAVO staat wacht op het geschikte moment om in te grijpen. Een tip voor Poetin: Een machtsdeling (-uitbreiding) op het hoogste niveau in Moskou, een staak het vuren onder controle van de UNO en bilaterale onderhandelingen.

Comments are closed.