12 tips van de advocaat voor ‘Vrijheidskonvooi’: wat zijn je rechten?

Net als in Canada willen de volgende dagen ook in ons land vrijheidsstrijders de straat op met alles wat rolt: vrachtwagens, bestelwagens, auto’s, bromfietsen…  De inzet: de afschaffing van alle dictatoriale coronamaatregelen, waaronder het onwetenschappelijke CST.

Het regime heeft al gereageerd met illegale afschaffing van de vrijheid op vereniging en meningsuiting, en een volledig ‘verbod’.  Er wordt gedreigd met politie-optredens en boetes.  Maar dat is voor een groot deel bluf, want, zo geeft men zelf toe, ‘handhaving wordt moeilijk’. 

Wij legden de zaak voor aan een advocaat, en dit had volgende tips over je rechten als burger en bestuurder:

 •  Rijd niet in konvooi en onherkenbaar

De staat heeft dus dictatoriaal beslist dat je je mening niet mag uiten in een konvooi.  Je doet er dus best aan, onherkenbaar te zijn als actievoerder: geen plakkaten, geen vlaggen, geen slogans op je wagen.  Dan ben je gewoon automobilist, en rijd je niet in konvooi, maar ‘toevallig’ achter anderen aan.

 •  Je mag rijden

Uw voertuig is uw privé-eigendom en als het gekeurd is dan mag het vrij rijden op de openbare weg.  Altijd en overal.  De politie kan dat enkel beperken als daar een gegronde reden voor is: een wielerwedstrijd, een grondverzakking, een ongeluk…  Het afschaffen van de vrije meningsuiting is illegaal, en kan dus geen gegronde reden zijn.  Rijden mag.

 •  Bestemming? Dat is privéleven

De politie heeft wettelijke bevoegdheden, maar waar u vandaan komt, waar u heen gaat, waarom u ergens bent, daarmee heeft de politie niets te maken: dat is uw privéleven.  U kan dus beleefd weigeren daarover informatie te geven.  U bent ook niet verplicht de waarheid te spreken: u kan dus op weg zijn naar een winkel, naar familie, of naar de oma. 

 •  Je mag achter elkaar rijden

Auto’s en voertuigen hebben nogal eens de neiging achter elkaar te rijden; dat heet ‘verkeer’.  Het kan niet verboden worden.  Volgens het verkeersreglement moeten voertuigen in een konvooi minstens 50 meter afstand houden van elkaar; aangezien u niet in een konvooi gaat rijden, maar elkaar toevallig volgt, hoeft u geen minimumafstand aan te houden.  Tenzij die om veilig te kunnen stoppen en vertrekken.

 •  Er is geen minimumsnelheid (buiten autosnelweg)

De staat controleert druk op maximumsnelheid om de kas te vullen, maar een minimumsnelheid is er niet, tenzij op de autosnelwegen (70 km/uur).  De Grote Ring rond Brussel is (deels) autosnelweg.  Er is wel de bepaling dat men zijn snelheid moet regelen ‘ zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in ’t bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen’.  Men moet ook een ‘voldoende veiligheidsafstand’ houden.  Dat is dus allemaal subjectief: zeker nu steden overal zones 30 invoeren omdat dat ‘veiliger’ is, is 30 km/uur een correcte snelheid om pakweg de Brusselse Kleine Ring of de wegen van Gent te doen.

 •  Toeteren mag (soms)

De wet zegt:  ‘Geluidssignalen moeten zo kort mogelijk zijn. Zij zijn enkel toegelaten om een noodzakelijke waarschuwing te geven ten einde een ongeval te voorkomen en, buiten de bebouwde kommen, wanneer men een bestuurder die men wil inhalen moet waarschuwen.’  Ongevallen voorkomen is zeer nuttig, dus het geven van geluidssignalen om dat te voorkomen is zeker aangewezen!

 • Vertragen bij een autobus!

Goed om weten, artikel 40 Verkeersreglement:  ‘De bestuurder moet zijn snelheid matigen wanneer hij rijdt langs een autocar, een autobus, een trolleybus, een minibus of een spoorvoertuig die stilstaan om reizigers te laten in- of uitstappen.’  Telkens u zo’n voertuig ziet, zeer traag rijden dus!  Veiligheid eerst!

 •  Vertragen bij een zebrapad!

Goed om weten, artikel 40.2 Verkeersreglement:  ‘Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.’  Zéér traag rijden dus als je in de verte een zebrapad ziet, veiligheid voor alles!

 •  Afstand houden van fietsers en bromfietsers!

Een autobestuurder moet ‘ een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.  Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter.’  Zodra u een fietser of bromfietser nadert en u denkt dat die afstand niet kan gerespecteerd worden, niet inhalen en erachter blijven rijden! 

 •  Vertragen bij beschadigd wegdek!

Een nuttige tip in België:  bij een put of andere beschadiging in het wegdek moet u remmen en vertragen, om verdere beschadiging te voorkomen.  ‘De weggebruiker moet alle maatregelen treffen waardoor beschadiging van de weg kan vermeden worden. Hiertoe moeten de bestuurders, hetzij hun snelheid matigen of de lading van hun voertuig verminderen, hetzij een andere weg volgen.’

 • Politie mag enkel handelen met wettige reden

De politiehuurlingen vergeten het graag, maar zij zijn geen Heer en Meester over alle burgers.  Zij mogen enkel optreden met een wettige reden.  Zij mogen u dus niet verhinderen te rijden met uw auto op de weg, tenzij zij daar een goede reden voor hebben.  U mag hen die reden vragen.  Indien zij die niet hebben, en indien zij u langer tegenhouden dan nodig, dan mag u hun naam vragen en noteren. 

 •  U mag politie fotograferen en filmen voor klacht bij Comité P

In tegenstelling tot wat de politie zélf graag voorliegt, mag u politiemensen wél filmen en fotograferen bij een eventueel onwettig optreden.  U mag die beelden niet zomaar verspreiden, maar wel gebruiken om een latere klacht te documenteren bij het Comité P.

Aan alle rijders voor vrijheid de volgende dagen en weken: veel succes!

5 comments

 1. Klacht indienen bij het Vast Comité P doe je best via een advocaat. Het Comité P is naar mijn ervaring niet onpartijdig noch integer. De procedure bij het VCP is niet transparant voor de burger. Wel voor de korpsoverste van de betrokken politiezone, die hier eenzijdig voordelen en privilegies geniet. Voor een integer onderzoek ben je bij het sinistere comité P aan het verkeerde adres. Tenzij ze operationeel zijn voor het parlement Dus is het aanbevolen tezelfdertijd een klachtmelding te sturen naar de Procureur des konings.

  Gedenk dat bij de politie de omerta heerst en bij klachten tegen de politie sluiten de flikken snel de rangen om te getuigen te voordele van een (foute) collega. Op het terrein gebruiken ze een matrak tijdens de behandeling van een klachtprocedure verdampt het verschil tussen leugen en de waarheid.

  Wie een klachtaangifte gaat doen op het commissariaat laat zich best vergezellen door een getuige, deurwaarder of advocaat, naargelang de ernst van de feiten. Goed idee om telefonisch een afspraak te maken.

  Overtredingen begaan tegen de wet op het politieambt door de politie worden niet gesanctioneerd door de strafwet, tenzij deze gekoppeld kunnen worden met specifieke strafrechtelijke misdrijven.

  In theorie moet de politie integer en onpartijdig zijn en de te handhaven normen eerbiedigen (sic).

  Straks zullen we op het terrein en op televisie zien hoe de knokploegen van de Belgische Milicia dat in de praktijk realiseert.

 2. Het ontslag eisen van minister Van den Broucke en vervolgen wegens wanbeleid en constant voorliegen

 3. Iemand zin in Patriotic Weekly met gastheer Mark Collett? De gast deze week is de mooie artiest Hiraeth. Super knappe jongedame met bergen talent.

  [audio src="https://archive.radioalbion.com/PWR/PWR%20020922.mp3" /]

Comments are closed.