De ‘Vier’: dag des oordeels

Spreekt het gerecht in Antwerpen ‘rechter’ recht dan het tribunaal in Mechelen, waar ene Bart Somers officieel burgemeester is? Al wie gerechtigheid mint, is vandaag met zijn gedachten bij de ‘Vier van Mechelen’ die zich door hun advocaten laten vertegenwoordigen op deze ‘dag des oordeels’, in de hoop dat het gerecht in Antwerpen de ronduit  lachwekkende gevangenisstraf van vijftien dagen voor het ontvouwen van een spandoek ‘Stop Islamisering’, waartoe het dappere viertal in ‘Somersstad’ veroordeeld is, van Vrouwe Justitia’s tafel zal vegen. Het ‘geval’ is intussen bij al wie nog over een dosis gezond verstand beschikt, tot een heuse toets van dat gezond verstand uitgegroeid en de vier ‘getoetsten’ zijn er in de reeds veel beroerde Vlaamse Beweging alleen maar sympathieker op geworden en het is allesbehalve denkbeeldig dat in die Beweging de grondgedachte is: ‘Mannen, doe zo voort!’ Betogen wordt in deze benarde besmettingstijden als niet bepaald voor de hand liggend beschouwd, maar in de ‘’andere tijden” waar Boudewijn de Groot over zingt, valt die spontane vorm van ‘voortschrijdend inzicht’ niet uit te sluiten als actiemiddel.

Ik hoor het Bart, voortschrijdend op zijn stadhuis, al tegen zijn aanhangers zeggen: ‘Mannen, doe zo voort!’ Het zou een heuglijk gevolg zijn, al hadden zij het niet zo bedoeld, van de spandoekactie van de Luc Vermeulen en zijn ‘mannen van de daad’. En ja, waarom zou een verstandig man als Bart Somers, gewezen volgeling van Bert Anciaux in andere tijden, niet tot het inzicht kunnen komen dat het tijd, hoog tijd, is voor Vlaamse actie?! Tijd voor actie in de Vlaamse Beweging? Dromen is toch niet verboden? Zo min als lachen, al is dat in de Vlaamse Beweging ook een vrij zeldzaam verschijnsel. Wachten wij toch maar af wat Vrouwe Justitia met haar blinddoek gaat doen in Antwerpen, staande voor de raadslieden van de ‘Vier van Mechelen’. Het zou mij geen zier verbazen dat, na de corona-golven die al over ons heen zijn gerold, in Antwerpen een golf van warme sympathie voor die spandoekactievelingen – al stonden zij stil met hun boodschap – over Vlaanderen-ons-Vaderland heen zou spoelen. Inderdaad, het hoeven niet altijd virussen te zijn; laat die warme gold maar komen!   

3 comments

  1. In België en Frankrijk is Justitie gepolitiseerd net als in Rusland en China. Scheiding der machten is fake. Carrière van magistraten wordt politiek bepaald (sic). Onafhankelijke rechters zijn niet hetzelfde als onpartijdige rechters. Het volstaat naar de samenstelling te kijken van het Grondwettelijk Hof. Politieke rechters houden daar beroepsmagistraten in de wurggreep. Quid het Vast Comite P? Een politiek instrument gemanipuleerd door het parlement. België is al lang geen rechtstaat meer. Eenzaam durven sommige rechters nog op hun strepen staan en objectief recht te spreken, met alle risico’s die daarmee gepaard gaan. Men kan geen vrijheid van spreken en opinie in de grondwet handhaven en tezelfdertijd via passepartout wetten het gebruik van de grondwettelijke vrijheden strafrechtelijk vervolgen. Dat heet schizofrenie en bewijst dat België niet langer een rechtstaat is maar bestuurd wordt met een ijzeren wet van een links liberale oligarchie. In Frankrijk las ik jaren geleden volgende tekst op een affiche: “La liberté d’expression est garantie aussi longtemps qu’on n’en fait pas usage”.

  2. Het vonnis van de rechtbank van Mechelen bedeelde de 4 van Mechelen niet met 15 dagen gevangenis maar wel met 6 maanden.

  3. Stop Islamisering, wil eigenlijk zeggen dat men moet stoppen met de eigen bevolking te ‘ontwortelen’ door hen te vermengen met massa’s vluchtelingen ontworteld door oorlogen en vreemde inmenging, waaronder de beruchte NGO’s. Veel Indianen in Mexico bijvoorbeeld haatten NGO’s en alle andere vreemde inmenging. En U?
    Helaas ontworteling is het kenmerk van linkse universele gedachtengoed.

Comments are closed.