Waar  komt de stillegging (lockdown) vandaan?

Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Op de meest abrupte wijze werd in Nederland een verregaande lockdown afgekondigd. Deze maatregelen door een demissionair kabinet werden met nooit geziene haast ingevoerd. Het uitgangspunt is de snelle opmars van het zogenoemd omicron-virus.  Dit virus blijkt eensklaps uit het niets in Zuid-Afrika ontstaan te zijn.  De Nederlandse schijnbeleidsmakers gebruiken deze als kapstok om de samenleving grotendeels op slot te doen.

Vanuit mijn alternatieve kennis van de werkelijkheid, wijs ik op enkele merkwaardige feiten.  De bewindslieden Rutte/de Jonge, samen met de zgn. deskundigen, beslissen dit niet op eigen houtje, maar volgen daarin de bevelen van de leiding van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Europese Unie (EU).  Dit maakt hun verantwoordelijkheid niet minder.  Er blijken twee doelen aan de oorsprong te liggen.

Het eerste en klaarblijkelijke is de aanval op het christelijk wereldbeeld, door de zo groot mogelijke verstoring van het Kerstfeest.  Zelfs shoppen op de zondag voor Kerst is sterk beperkt.  Wat initieel het feest is van warm en familiaal samenzijn wordt verstoord door regels die zelfs de ‘onschendbare’ woonstrechten in vraag stellen.  Hoe men ook religieus/wijsgerig denkt, de overheid matigt zich het recht toe invallen te voorzien en binnen-woonstelijke regels op te stellen.

Het tweede volgt uit wat Jacob Rothschild zou geschreven hebben op een aan Henry Makow,(een bekende blogger) gerichte brief.  Het doel van de hele “hypnose” is om de meerderheid van de mensen in een verregaande vorm van gehoorzaamheid te dwingen.  Als men kan bereiken dat ze vrijwillig een aantal basis vrijheidsrechten opgeven, kan men ook naar een nivellering gaan.  Deze zou bestaan in het afschaffen van individueel bezit en een optie op een totaalcontrole van alle niet-elite mensen  (o.a. via eindeloos herhalende boosters).

Nederland (waartoe de totale Nederlanden moeten worden gerekend) heeft in de 16e een 17e  eeuw een tachtigjarige oorlog gevoerd, om het toonbeeld van vrijheid en tolerantie te worden.  Het uitkiezen van Nederland om dit “experiment” uit te voeren, toont dat de wereldelite (de Bilderbergers enz.) beseffen dat dit land symbolisch als eerste tot een “untermenschen-status” moet gedwongen worden. 

Er zijn verscheidene hoog-symbolische verzetslieden opgestaan (zonder over hun stijl te debatteren), zoals Karel van Wolferen, Kees van der Pijl, Max von Kreyfeldt en Robert Jensen en vele anderen.  De uitdaging is nl. niet minder dan een grondige ineenstorting te voorkomen van de middenklasse; en het voorkomen van isolatie van de kringen waaruit verzet opstaat.

Dit verzet moet grensoverschrijdend zijn (zie situatie in Oostenrijk), moet luid en hoog de onwettigheid van grondwets-overschrijdende besluiten aanklagen.  Een belangrijk aspect is de antireligieuze aanslag die men pleegt: in kerken en gebedshuizen wordt het publiek samenkomen zo goed als verboden.  De kerkelijke instituties beginnen nu te lijken op de officiële façade-kerken, die het communisme duldde en duldt in Rusland, China en Cuba (lijst niet volledig).  De bedoeling was/is een totale controle middels een kerkelijke leiding, met het doel deze instellingen van binnenuit beter te kunnen slopen.

Daar wens ik de volgelingen van de Reformatie en de Contra-Reformatie even op te wijzen!  Waar links-liberale machtscentra de lijn bepalen gebeurt het volgende: in het Verenigd Koninkrijk komen talloze beelden naar buiten van bijeenkomsten zonder restricties van de “high class rond de Prime Minister”.  In Nieuw-Zeeland waar het amper mogelijk is met twee samen te komen heeft P.M. Jacintha Ardern wel toestemming verleend voor orgies tot en met 25 personen.  Overal komt tot uiting dat de upper class een loopje neemt met wat de opgehokte burgers nog toegelaten is.

Een vrijheids-natie kan zich niet lijdzaam laten ophokken.

3 comments

  1. Ik versta niet waarom de politiekorpsen in zo veel landen de bevelen op zo een brutale manier uitvoeren. Ik kan verstaan dat een bevel weigeren moeilijk is, maar de brutaliteit waarmee het uitgevoerd wordt heeft elk individu in grote mate zelf in de hand.

Comments are closed.