[Opinie] Stop de Medische Apartheid!

Door gastschrijver Mike Vermeulen

Er gaat geen dag voorbij dat de mainstream media geen verslag uitbrengen over vermeende coronadoden. Als er geen hoge besmettingen en dodentallen te melden zijn, krijgen we allerhande bedreigingen en rampscenario’s gepresenteerd. Recent werd er zelfs tweespalt gezaaid in de toch al zwaar gepolariseerde samenleving, waarbij ongevaccineerden als nieuwe zondebok worden aangewezen voor alle covid-problematiek. Met deze retoriek wordt de samenleving verdeeld in “goede mensen” en “niet-mensen” met alle gevolgen van dien. Ondertussen worden de zogenaamde “niet-mensen” door het overheidsbeleid steeds verder buiten de samenleving geplaatst.

Hoewel het in een democratie de bedoeling is dat de media geen verlengstuk van het heersende regime zijn, werken journalisten en politici zo eendrachtig samen dat je er een complottheoreticus van zou worden. Onderzoeken die de overheidsagenda onderschrijven worden onder de aandacht gebracht, kritische onderzoeken grotendeels genegeerd. Uit meerdere wetenschappelijke studies is inmiddels gebleken dat de immuniteit na een natuurlijke infectie een betere bescherming geeft dan een immuniteit na Covid-19-vaccinatie. Ook blijkt dat mensen die gevaccineerd zijn positief testen, een hoge virale lading kunnen dragen, het virus gewoon nog steeds overdragen en ook nog in het ziekenhuis en op de intensive care belanden.

Er wordt met cijfers gegoocheld om het falende overheidsbeleid te rechtvaardigen. Ten gevolge van de lockdowns en de maatregelen, zoals de anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes, kan het immuunsysteem bij velen minder effectief geworden zijn dan voor de pandemie. Al voordat de vaccins op de markt kwamen, werd gesproken over het gevaar van Antibody Dependent Enhancement. Dit betekent dat het lichaam wel antistoffen aanmaakt na een mRNA-vaccinatie, maar niet in staat is het virus te neutraliseren. Het virus kan zich na vaccinatie mogelijk zelfs gemakkelijker vermeerderen. Toch bereiken deze geluiden amper de mainstream media.

Als we kijken naar de verbluffende eenstemmigheid binnen de mainstream media over de Covid-pandemie, kunnen we geen andere conclusie trekken dan dat een onafhankelijke, kritische persstem niet bestaat. Door kritiekloos de heersende mening te volgen, neemt de journalistiek geen maatschappelijke verantwoording. Dat raakt aan een van de belangrijkste pijlers van wat men in een de liberale democratie de vrije pers noemt.

De meeste mensen lopen weinig tot geen risico om ernstige hinder van Covid-19 te ondervinden, laat staan dat zij bij infectie een IC-opname riskeren. Het sterftecijfer is vergelijkbaar met dat van een zware griep. Ondertussen beweert ons demissionaire kabinet dat er een noodzaak tot handelen is. Teneinde dit te realiseren is Covid-19 tot A-status verheven, waarmee deze griep gelijkgesteld wordt aan horrorvirussen zoals Ebola (een virus waar 50% van de besmette mensen aan overlijdt). Fundamentele grondrechten worden met voeten getreden, de ene na de andere wet wordt door de instituties gejaagd, vaak slecht geformuleerd en onvoldoende besproken. Van een echt publiek debat is amper sprake. Tot aan het hysterische toe is er uitsluitend oog voor Covid-19, alle nevenschade van de maatregelen wordt grotendeels genegeerd. Er is een grote oversterfte dit jaar die niet covid-gerelateerd is, het is aannemelijk dat het juist de lockdown maatregelen zijn die dit veroorzaken. De eens zo heilige grondwet van deze “democraten” is niet meer van belang voor Rutte&co. Ze hebben meer belangstelling voor de vraag hoe wijd ze de grenzen van de grondwet kunnen openbreken.

Het onsamenhangende beleid van Rutte&co leidt van blunder naar blunder. Alle beloftes over de grenzen die aan de maatregelen zouden worden gesteld zijn inmiddels gebroken; de grens van het toelaatbare wordt steeds verder opgerekt. Ze hanteren het fatale, en inmiddels door talloze studies ontkrachtte idee, dat het virus te bedwingen is met vaccinaties en lockdowns. Echte maatregelen ten gunste van de volksgezondheid, zoals het opschalen van de zorg- en IC-capaciteit, worden niet genomen. Hoewel allerhande onderzoeken het belang van ventilatie van binnenruimtes tegen verspreiding van het virus benadrukken, neemt de overheid (buiten het sinds een paar maanden benoemen) geen enkele echte maatregel op dit vlak. Men staart zich liever dood op vaccinaties en QR-codes, maatregelen die aantoonbaar enkel voor schijnveiligheid zorgen. Het medicijn is erger dan de kwaal.

Volksgezondheid is nooit het doel van dit beleid geweest. Ook in de politiek geldt: angst verkoopt! De politiek beweegt ons richting de gevaarlijke dwaalleer dat in bepaalde situaties grondrechten mogen worden genegeerd: een pandemische uitzonderingsstaat waarin de mensenrechten en grondwettelijke vrijheden niet meer gelden. In andere woorden: wie het geweer heeft, heeft gelijk. Alleen Mark Rutte en Hugo de Jonge weten de oplossing, de verlichte weg uit de pandemie. Wij simpele burgers moeten daarom bereid zijn om offers te brengen. Wie weigert, is de vijand: het uitsluiten van deze ongevaccineerde vijand is een daad van “noodweer”. Ongevaccineerden zijn gevaarlijk, egoïstische slechte onmensen. Niet het falende overheidsbeleid draagt schuld aan de coronacrisis, maar de ongevaccineerden. Hiermee wordt de medische apartheidsstaat uitgebouwd.

Machtswellustige politici zoals Mark Rutte en Hugo de Jonge ontwikkelen zich tot regelrechte despoten. Ze pleiten voor meer controle en macht op basis van verkeerde feiten, foute aannames en tegenstrijdige gegevens. Ze polariseren er op los en leiden de mensen af van wat er werkelijk gebeurt. Er wordt een zondebok gezocht om hun eigen falen te verdoezelen: de ongevaccineerden. Deze controlewaan heeft het terrein van de covid-pandemie al lang verlaten en zal straks op alle terreinen van ons leven geïmplementeerd worden. Wie het durft zich uit te spreken tegen het heersende dogma wordt gebrandmerkt als “complotdenker”, “wappie” of “rechtsextremist”. Deze hoort bij de “vijand”; de “slechte mensen” die uit de samenleving gestoten moeten worden. Het eindpunt is nog lang niet bereikt, van de medische apartheid zullen we eindigen in een totalitaire dictatuur die zijn weerga niet kent!

One comment

  1. Hier weer een nieuwe video van Red Ice met als onderwerpen; een 28 jarig meisje sterft vlak na haar vaccinatie, haar moeder getuigt in tranen, in Oostenrijk kan je gratis naar de hoerenkast als je gevaccineerd bent (geen grap), hartproblemen na vaccinatie bij jonge mannen en kinderen en nog veel meer.

    https://odysee.com/@redicetv:1/no-go-zone-free-skank-for-jab-pfizer-ceo-says-vaccine-misinformation-spreaders-are-criminals-polish-belarus-border-war:5

Comments are closed.