Poolse wetgeving boven die van de Europese Unie. Leidt dit conflict tot een vertrek van Polen uit de EU?

Het Grondwettelijk Hof van Polen heeft de wetten van het land boven de wetgeving van de Europese Unie gesteld. Het nieuws hiervan ontlokte een scherpe reactie vanuit Brussel, sommige politici voorspellen een beschamende uitzetting uit de Europese Unie (EU) van de Polen. Geen van de partijen bij het conflict is echter klaar voor een dergelijke ontwikkeling. De EU zal zeker proberen het probleem anders op te lossen, bijvoorbeeld door om een politieke crisis in Polen te veroorzaken, vervroegde parlementsverkiezingen en het aan de macht komen van de oppositie, dat snel de “excessen” van zijn voorgangers zal corrigeren.

Sommige politici, waaronder veel linkse partijen in Nederland, aarzelen niet om Warschau te dreigen met de beëindiging van het EU-lidmaatschap. Onder hen is het Duitse EP-lid van de Partij van Europese Socialisten Jens Geyer. “Als de juridische gemeenschap in de EU niet meer bestaat, moet ze zichzelf oplossen. Er zijn nu twee opties voor Polen. Ofwel zal de Poolse grondwet in overeenstemming worden gebracht met de Europese wetgeving, ofwel zal Polen de EU moeten verlaten”, zei Geyer. Andere politici spreken zich voorzichtiger uit, maar ze maken ook duidelijk dat Warschau hiermee de “rode lijn” overschrijdt.

Bovendien is de beslissing over de prioriteit van nationale wetgeving boven die van de Europese Unie slechts een deel van het probleem. Polen wordt regelmatig aangevallen met denigrerende kritiek over druk op de media, voor justitiële hervormingen, voor schendingen van de rechten van seksuele minderheden, voor onwil om het klimaatbeleid van de Europese Unie te volgen.

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft Polen eerder veroordeeld tot het betalen van 500 duizend euro per dag als het niet stopt met het delven van kolen in de Turów -mijn in Bogatynia. Dit is in feite de eerste keer in de geschiedenis dat de EU sancties oplegt aan een individuele staat voor het saboteren van de Green Deal. De reactie van de Polen bleek voorspelbaar: ze gaan geen boetes betalen en daarbij heeft niemand het recht om hun energiebeleid te bepalen, zo was de boodschap.

“De Poolse regering zal de Turów-mijn niet sluiten. Vanaf het begin waren we van mening dat de opschorting van de werkzaamheden in de mijn in Turów de stabiliteit van het Poolse energiesysteem in gevaar zou brengen. Dit zou negatieve gevolgen hebben voor de energiezekerheid van miljoenen Polen en de hele Europese Unie. De sluiting zou ook enorme problemen betekenen voor het dagelijks leven”, zei het Poolse kabinet van ministers in een verklaring.

Dit is slechts een van de dringende problemen die de betrekkingen tussen Brussel en Warschau bemoeilijken. Maar ze staan niet te springen om drastische maatregelen te nemen. Voor de Europese Unie betekent het vertrek van Polen het opstarten van het proces van zijn eigen desintegratie. De enige uitweg van de Europese Unie in deze moeilijke situatie is het houden van vervroegde parlementsverkiezingen in Polen.

3 comments

  1. Parijs zorgt voor de invoering van sancties tegen Polen vanwege de beslissing van Warschau over de regel van het recht over de wetgeving van de Europese Unie. In Parijs, gereageerd op het besluit van Warschau over de prioriteit van het nationale recht op de EU-normen. De Europese Commissie van 20 oktober bekritiseerde het Constitutionele Hof van Polen. “Als een dialoog op niets leidt, kunnen er verschillende sancties zijn, inclusief financiële”, – verklaarde Cleman Bon in de lucht van het LCI-tv-kanaal.
    De voorzitter van de Europese Commissie van Ursula Von der Lyien sprak op de plenaire vergadering van het Europees Parlement, waar hij de beslissing van de Poolse zijde noemde door de uitdaging van de Unity of the EU-wetshandhaving.

  2. Terecht dient de jurisprudentie der Natiestaten te prevaleren op die van dat betweterig, vermaledijde Europees Hof dat duchtig de vleugels dient geknipt. “Mensenrechten” zijn immers TE belangrijk om die aan één of ander supranationaal vehikel toe te vertrouwen zonder de eigen visie en interpretatie der betreffende Natiestaat in kwestie. Het zou zeker wenselijk zijn ALLE macht terug naar de Natiestaten te kanaliseren behalve de noodzakelijk Europese cooperatie op o.a. economisch gebied, wat dat Europees Hof, gefarceerd met politiek gepistoneerden, eindelijk eens overbodig zou maken.

  3. Het Duitse grondwettelijk hof heeft jaren geleden hetzelfde besloten . Het is dringend tijd dat meer democratisch gelegitimeerde regeringen de onverkozen Europese tirannen terugfluiten . Her Europees recht moet de grondwetten van de verschillende lidstaten respecteren , deze grondwetten zijn tot stand gekomen om de bevolking tegen de willekeur van de regeringen en ambtenaren te beschermen . En wellicht zou het een prachtige kans zijn voor Polen , indien de EU zou besluiten dat volkeren die voor zichzelf opkomen niet in de europese club van onderdrukten thuishoren . En kunnen de Polen bewijzen dat ze zich zonder deze hebberige schoonmoeders best kunnen redden .

Comments are closed.