Corona-gesjoemel in Nederland; ministerie kan 5,1 miljard niet verantwoorden

Het is een puinhoop op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zo blijkt nu de boekhouding over het vorige jaar is doorgelicht door de Algemene Rekenkamer. Van maar liefst 5,1 miljard euro, besteed aan coronamiddelen, kan minister Hugo de Jonge over zijn ministerie niet correct verantwoorden waar de gelden zijn besteed. Er is ook geen overzicht of alle bestelde spullen wel zijn geleverd. Het ministerie moest vorige jaar snel medische spullen aanschaffen en blijkbaar dacht men dit kunnen doen zonder een dergelijke administratie hiervan bij te houden.

De Algemene Rekenkamer heeft niettemin in haar verantwoordingsonderzoek naar de rijksrekening 2020 ernstige tekortkomingen geconstateerd. Het financieel beheer bij het Ministerie van VWS schoot dermate tekort, dat de Algemene Rekenkamer daartegen bezwaar heeft gemaakt.

Bron: Algemene Rekenkamer

In het totaal heeft het ministerie VWS over het jaar 2020 27,25 miljard uitgegeven, maar het is dus vooral mis met de uitgaven aan coronamiddelen. De minister kan de rechtmatigheid
van een fors deel van de besteding van dit geld niet aantonen en er zijn ook forse
onzekerheden in getrouwheid van deze uitgaven. Wie het rapport bekijkt van de Algemene Rekenkamer kan zien dat er het nodige misging met de financiën van het VWS over de afgelopen jaren, maar over het jaar 2020 is het wel een hele grote warboel.

3 comments

  1. Motie van wantrouwen zal duidelijk weer laten zien wie in de kamer deel uitmaken van de genocideclub Maxima-Klaus Schwab en consorten. Actie voor Forum voor Democratie. Wilders is helaas niet op te rekenen. Waarom wordt wordt verder onderzocht.

  2. SJOEMELAAR DE JONGE MOET DAN OOK EEN MOTIE VAN WANTROUWEN KRIJGEN VAN DE 2E KAMER

  3. daarom dient het corona circus : om ons geld te pikken en onze vrijheden af te pakken .

Comments are closed.