SIhamegate: Belgische dictatuur viseert… ‘t Scheldt

Eén van de meestgestelde vragen in Vlaanderen sinds het uitbarsten van Sihamegate, het subsidie-fraudeschandaal rond de liberalen Sihame El Kwak en Bart Somers, is waarom het Belgische gerecht niet overgaat tot enige actie. Er zijn manifest overal aanwijzingen van vervalsingen van facturen, gesjoemel met boekhoudingen, achterover gedrukte goederen en verdachte eigendommen. Maar waar na een VRT-leugenreportage de agenten binnenstormen bij de brave studentjes van Schild&Vrienden voor het delen van stoute memes, daar is Sihame de Sjoemelpoedel tot op de dag van vandaag nog niet verontrust. Zij en haar kompanen krijgen dus uitgebreid de kans om alle bezwarende materiaal te wissen en te verbergen, onderling een verhaal af te spreken, goederen terug op hun juiste plek te gaan zetten…

Maar kijk, het gerecht is nu in actie geschoten! Niet tegen Sihame en Somers, maar tegen… de webstek ‘t Scheldt. Die had als één van de eersten aan de alarmbel getrokken over het gesjoemel van Sihame.

‘t Scheldt wordt nu dringend aangemaand en geïntimideerd om de identiteit te onthullen van de auteur van de artikels over Sihamegate, en wel door een ‘Gerechtelijke Commissaris’ van de Belgische ‘directie bestrijding zware en georganiseerde criminaliteit’. Er ‘zijn immers klachten gekomen over de inhoud van de artikels.’ Kijk eens aan, en dan moet de Belgische dictatuur onverwijld in actie schieten, natuurlijk.

‘t Scheldt heeft mevrouw de commissaris van gerechtelijke politie laten weten dat ze de pot op kan. Kijk, dat vinden wij nu knap.

4 comments

  1. Met de horigheid van de media als ondersteuning wordt de bevolking voorgelogen vooral door “wat niet verteld wordt”. Maar met 170.000 euro sponsor geld voor de media mag er al wat tegenover staan. Ondertussen houdt het “blauw fabriekje” haar greep op Justitie en de FOD Financiën strak. Het “Vlaams Belang” voor een Gentse rechtbank laten veroordelen na talloze wetswijzigingen, zelfs van de grondwet. De Gucht : géén voorkennis bij de verkoop van aandelen bij de Fortis debacle terwijl de de brave CEO van Belgacom, voor minder, direct aan de schandpaal geplakt werd en gebroodroofd. Uiteraard ook géén belasting fraude van De Gucht terwijl het bewijs(rekeninguittreksel met vermelding van de som) in de krant gepubliceerd werd. De perikelen van ‘tScheld zijn kenmerkend voor megalomaan Somers(de Olympische Spelen naar Vlaanderen brengen, weet je nog) en fantast Lachaert : zich als een “rechtse” voorzitter laten verkiezen en daarna vlotjes zijn kazak draaien en een D66-er worden van de ergste soort. Stilaan maar zeker verlaten de laatsten “der Mohikanen” het blauw bootje dat in 2024 zal kapsijsen.

  2. Rot-Tot-Op-Het-Vivaldistisch-Bot !

  3. Anno 1945 – Stalins dictatorschap bleef even wreed- en evenzeer afhankelijk van zuiveringen- als voorheen; maar met het begin van het McCarthyisme in de Verenigde Staten en het onweerlegbaar bewijsmateriaal dat er aan weerszijden van de Atlantische oceaan gespioneerd was, was het helemaal niet duidelijk of de westerse democratieën zelf de verdraagzaamheid voor afwijkende meningen en het respect voor de burgerlijke vrijheden zouden kunnen blijven opbrengen dat hen van zowel fascistische als communistische dictators onder scheidde. Bron: John Lewis Gaddis – De koude oorlog. Voor mij is het duidelijk dat de onverdraagzaamheid van de liberalen (OVLD) haaks staat op het tolereren van afwijkende meningen en die partij momenteel de grootste bedreiging vormt voor onze burgerlijke vrijheden.

  4. Hoe machtelozer de leiders worden, hoe kleinzeriger en wreder ze zullen handelen.

Comments are closed.