Nederland heeft een kernwapentaak binnen de NAVO. Op de luchtmachtbasis Volkel liggen vijftien tot twintig Amerikaanse B61-atoombommen. Wanneer wordt besloten om een nucleaire aanval uit te voeren, moeten Nederlandse vliegers deze bommen afwerpen. Deze Amerikaanse bommen, die sinds het begin van de jaren zestig op Volkel liggen, zijn verouderd en worden binnenkort vervangen. Het nieuwe model, de B61-12, krijgt bestuurbare staartvinnen en wordt daarmee een stuk preciezer en beter inzetbaar. De bommen hebben ook een voorziening, waarmee de explosieve kracht kan worden ingesteld van 1 tot 50 kiloton. Dat is ruim drie keer de kracht van de bom die in 1945 de Japanse havenstad Hiroshima verwoestte.

De linkse oppositie wil dat Nederland, samen met andere Europese landen, de Amerikaanse kernwapens die hier liggen opgeslagen terugsturen naar de Verenigde Staten. Tegelijkertijd zou de regering Rusland moeten vragen zich ook te ontwapenen. Maar minister Bijleveld van Defensie voelt weinig voor het voorstel: ze wil dit alleen in NAVO-verband doen. SP-Kamerlid Karabulut  vroeg de minister met andere Europese landen, waar ook Amerikaanse kernwapens liggen, het gesprek aan te gaan om deze terug te sturen naar de VS. Omdat deze binnenkort gemoderniseerd moeten worden en dus getransporteerd worden uit Nederland, willen SP, GroenLinks en PvdA dit moment aangrijpen om ze terug te sturen naar de VS. Het kabinet sprak in het regeerakkoord uit zich actief te willen inzetten voor een kernwapenvrije wereld, maar daar blijkt in de praktijk nog weinig van.

Wereldwijd wordt er onderhandeld over een verdrag die een substantiële bedreiging voor onze planeet juridisch uit de weg wil ruimen: het gebruik van kernwapens in oorlogstijden met catastrofale humanitaire en ecologische gevolgen. Nederland was aanwezig bij de onderhandelingen, terwijl België en Duitsland aan de kant stonden. Onze regeringen stellen publiekelijk dat ze voorstander zijn van een wereld zonder kernwapens, zoals gestipuleerd door het Nucleair Non-proliferatie Verdrag (NPV). Het moge duidelijk zijn dat dit geen makkelijke opdracht is, maar enkel deze doelstelling herhalen brengt ons niet veel vooruit. Dit doel kan enkel worden gerealiseerd door concrete stappen.

De mogelijkheid van het gebruik van kernwapens via de NAVO en de militaire oefeningen langs vijandige landen, hiermee trachten onze regeringen veiligheid te garanderen middels inhumane wapens met verschrikkelijke gevolgen. Zo’n doctrine kan geen duurzame veiligheid op lange termijn opleveren. De NAVO moet een debat opstarten aangaande effectieve niet-nucleaire afschrikkingsstrategieën. Een wereld zonder kernwapens, een Global Zero, moet echter in eigen land beginnen. Deze Amerikaanse wapens moeten terug naar de VS worden gestuurd. Om hieraan bij te dragen kan Nederland in Europa een initiatief nemen om, samen met andere NAVO-landen waar Amerikaanse kernwapens liggen, te komen tot een concreet ontwapeningsvoorstel.

Dat moet samengaan met het ondertekenen door Nederland van het – in verband van de Verenigde Naties onderhandelde verdrag – dat landen verbiedt om kernwapens te ontwikkelen, testen, fabriceren, bezitten, op te slaan, te verplaatsen, te gebruiken of met het gebruik ervan te dreigen of de plaatsing van kernwapens op het grondgebied toe te staan. Pas als deze hoognodige stappen worden gezet, kan Nederland zich wereldwijd geloofwaardig inzetten voor een wereld zonder kernwapens.

In maart kiest Nederland een nieuw parlement. Ik hoop dat de verkiezingen de situatie in Nederland zullen veranderen – de nieuwe regering zal de pandemie kunnen verslaan en verklaren te weigeren kernwapens in Nederland op te slaan.  Maar op wie moeten we stemmen om dat voor elkaar te krijgen?

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Nederland moet zich inzetten voor een wereld zonder kernwapens”

 1. Wat nu? Linkse infiltratie bij ReAct? De wereld is geen vredevolle plaats. Finaal is en blijft het recht van de sterkste van tel. En de strekste heeft kernwapens.

  Navo paraplu of niet, Vlaanderen en Nederland doen er goed aan een nucleaire capaciteit te bewaren. Zeker gezien het feit dat het voor het overige maar povertjes gesteld is met onze weerbaarheid.

  Afbouwen van het aantal kernwapens is linkse praat voor de vaak.

 2. Het hele verhaal is een Utopie. In 40 -45 hadden we alleen nog maar houten geweertjes, de Duitsers liepen zo naar binnen. Ik slaap al mijn leven lang heerlijk rustig. Kijk wat de russen doen met oppositie leiders, kijk wat China doet met de Oeigoeren, sterilisatie, strafkampen. Het zal niet lang meer duren of ze pakken Taiwan ook, De EU durft niet eens ambassadeurs te sturen naar Taiwan.
  Dus houd op met die domme kletspraat.

  1. Taiwan is dan ook historisch chinees grondgebied. Dat de Duitsers hier binnenliepen was het gevolg van de Engels/Franse oorlogsverklaring op 3 september 1939. De Amerikanen hebben ook geen toelating gevraagd aan de regering Vichy om op 8 november 1942 Marokko en Algerije binnen te vallen. Terloops meegeven dat Engeland en Polen in de lente/zomer van 1939 een voorstel van Stalin negeerden om samen een defensief verdrag te sluiten tegen een eventuele Duitse agressie. Met het resultaat dat in november 1943 tijdens de conferentie van Teheran, Churchill zich plotseling akkoord verklaarde met Stalin om Polen als satellietstaat (met een communistische regering) binnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie te plaatsen. Wat was dan het nut/legitimiteit van de Brits/Franse oorlogsverklaring op 3 september 1939 aan Duitsland ? Quid kernwapens in de Nederlanden? De USA beschikken over voldoende rommel in de ruimte om hun geostrategische belangen waar te nemen. Onze mening in dit debat zal hun worst wezen.

 3. Ga eerst je verhaal eens doen bij Poetin. En loop misschien in dezelfde moeite eens bij zijn buur langs, die Chinees ! Ik wens u veel succes !!
  Ik voel me althans stukken veiliger mét kernwapens in mijn land dan zonder.

Trending

%d