Zoeken in de kwestie van het smerige virus

Rara wat is ‘t: ‘t zit overal, maar niemand weet vanwaar het komt? En wij met z’n allen maar raden. Nochtans, wie bij dit moderne raadsel denkt aan dat smerige corona-beest dat zich niet alleen miljoenen malen heeft vermenigvuldigd en in flitstempo over onze hele aardkloot uitgezwermd is, maar blijkbaar ook nog als toegift van die wispelturige moeder Natuur de wonderlijke eigenschap heeft meegekregen verschillende kwaadaardige varianten te kunnen aanmaken die zich door geen landsgrenzen de pas laten afsnijden. Tot overmaat van besmettingsramp lijkt dat microscopisch onding bij elke variant venijniger van karakter en resistenter voor entstoffen te worden, op het eerste gezicht in elk geval toch.

Niet te verbazen dat een humane instelling als de Wereld Gezondheids Organisatie (WGO), die niet erkend werd door de niet herstemde VS-president Trump, maar door zijn democratisch verkozen opvolger Biden des te feller, met enkele weken diplomatische vertraging naar China is opgerukt om in het veel besproken Wuhan nu eens van haver tot gort te gaan napluizen waar de besmette volkeren aller landen dat vuile beest in mini-mini formaat nu in der waarheid aan te ‘danken’ zou kunnen hebben. Al staat de WGO er niet om bekend dat zij enige affectie zou koesteren voor de democratisch aangelegde lieden die de mede-Chinezen van Hongkong, koste wat het wil, aan een volksdemocratische regering willen helpen, de gedreven wereldgezondheidsijveraars waren écht van zins bij de muizen en de ratten en de vleermuizen in het dichtbevolkte Wuhan tot op het bot te gaan uitspitten wat hun bijdrage kan zijn geweest aan de wereldomvattende pandemi en -si en –sol en –la.

En mochten de volslagen onafhankelijke heren van de WGO echt niet meer om de wetenschappelijke vaststelling heen kunnen dat de gruwelijke covid-boosdoener per abuis was ontsnapt uit een van de chemische laboratoria die in Wuhan op volle toeren staan te draaien, zelfs dan zouden de heren, Chinezen of geen Chinezen om zich heen, geen seconde aarzelen om de onderste steen mitsgaders het onderste symptoom boven te klauwen! En als Donald Trump binnen vier jaar niet meer herkozen kan worden, dan is dat ook maar zo! Ene Peter Ben Embarek, lid van het naar Wuhan afgevaardigde WGO-span, heeft alvast onthuld dat er in Wuhan geen vleermuizen zijn en wat er niet is, kan niet overzetten, klonk de logische gevolgtrekking van deze geleerde vorser. Heel waarschijnlijk, voegde hij daar geleerd aan toe, is het virus overgedragen door een specie die als tussenganger opgetreden is.

De man heeft in het midden gelaten of het een specie van het mannelijk of van het vrouwelijk geslacht betrof. Misschien zweeg hij over dat vrouwelijk geslacht om het niet over een tussengangster te moeten hebben, want sinds de VLD-verwikkelingen omtrent Sihame El aouakibi ligt dat erg gevoelig. Toch wel raar dat ik die belangwekkende personthullingen te lezen gekregen heb in een Afrikaanstalige internetkrant die in Zuid-Afrika verschijnt. Toch héél opvallend hoeveel lezers in dat verre Zuid-Afrika de WGO niet vertrouwen. Ene John durft zelfs boudweg beweren dat die organisatie in de greep van communistisch China zit, wat door ene Alleen Wolf (lonely Wolf) plastisch wordt bijgetreden met de Afrikaner volksuitdrukking dat de WGO ‘kop in een mus’ is met de Chinese dictators (in onze Nederlandse woordenschat ‘twee handen op één buik’. Kwestie van schakering in taal, maar zo’n schakering is ver te zoeken in de kwestie van het smerige virus: dat blijkt alleen Chinees te verstaan, al kan de rest van de aardkloot die taal niet verstaan. Vandaar dat het virus, WGO of géén WGO, zijn gang kan gaan, pandemie nog lang niet gedaan…

One comment

  1. Ooo wat een tekst ik.lees je teksten graag. Chinezen en corona en varianten veel onderzoek nodig.Maar de chinezen pakken de engelse leugenpers heel goed aan en facebook etc ook waar wij jaar in jaar uit over hebben en niets konden doen. Ach de chinees wat is er misgegaan was de rat of vleermuis godsvloek. Wie is de schuldige de vleermuis of de rat of de chinees?

Comments are closed.